Mesagerul.ro

Programe de formare fără taxă propuse de Casa Corpului Didactic Neamț

Programe de formare fără taxă propuse de Casa Corpului Didactic Neamț

Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personal şi profesională a personalului

Misiunea Casei Corpului Didactic este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personal şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru cariera didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei. Directorul Casei Corpului Didactic Neamț, doamna profesor  Gabriela Banu, ținând cont de reglementările legislative în vigoare emise de Ministerul Educației și Cercetării, a implicat experți abilitați în domeniul învățării blended learning/online. Activitățile de formare continuă se vor desfășura cu precădere pe platforme/aplicații online.Ținând cont de faptul că toate aceste cursuri se vor derula până la sfârșitul lunii august 2020 și primele săptămîni din septembrie, prioritatea Casei Corpului Didactic Neam

copyright © 2020 mesagerul.ro