BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

Apel public pentru aderarea la Consiliul Civic Consultativ al județului Sibiu

Apel public pentru aderarea la Consiliul Civic Consultativ al județului Sibiu

Consiliul Județean Sibiu, împreună cu partenerul său, Asociația Română pentru Transparență|Transparency International România, invită pe cei interesați

Consiliul Județean Sibiu, împreună cu partenerul său, Asociația Română pentru Transparență|Transparency International România, invită pe cei interesați să adere la fondarea și activarea Consiliului Civic Consultativ (CCC) al Județului Sibiu, o formă structurată de consultare prevăzută în cadrul proiectului Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. SIBIU – Strategia 2030 / POCA/350/2/1/126475.

Scopul CCC este de a mobiliza actorii interesați de politicile publice județene în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a Județului Sibiu pentru perioada 2021-2030.

Din Consiliul Civic Consultativ vor face parte ONG-uri, universități, parteneri sociali interesați de dezvoltarea locală și alte entități relevante, care vor participa la o serie de întâlniri organizate de Consiliul Județean Sibiu, cu o frecvență lunară sau trimestrială, în funcție de agenda sa publică. Prin intermediul acestor întrevederi, se dorește asigurarea unor consultări mai aprofundate decât prin simpla utilizare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

CCC

copyright © 2020 mesagerul.ro