Mesagerul.ro

Facultatea de Drept Sibiu. Conferința Națională de Dreptul Mun

Facultatea de Drept Sibiu. Conferința Națională de Dreptul Mun

11-12 OCTOMBRIE 2019 Ediția a IX-a conferinței de dreptul muncii se încadrează în tradiția acestei facultăți de a marca începutul anului universitar cu dezbateri

11-12 OCTOMBRIE 2019

Ediția a IX-a conferinței de dreptul muncii se încadrează în tradiția acestei facultăți de a marca începutul anului universitar cu dezbateri pe teme ce preocupă deopotrivă teoreticienii și practicienii dreptului muncii, angajatorii și salariații.

Actualitatea temei este determinată de dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor care produc schimbări majore în raporturile de muncă. Subiecte precum economia colaborativă a platformelor electronice, necesitatea reevaluării conceptelor de „lucrător” și „subordonare”, protecția socială în contractele atipice, transparența condițiilor de muncă, respectarea principiului egalității de tratament, protecția datelor cu caracter personal în sistemul de supraveghere video, mijloacele materiale de probă în contextul noilor tehnologii, mobbingul, bullingul și alte forme de hărțuire morală în era digitalizarii, exercițiul drepturilor colective în contextul digitalizării etc reprezintă preocupări constante ale organismelor naționale și internaționale pentru crearea cadrul

copyright © 2021 mesagerul.ro