Mesagerul.ro

Primăria Sibiu primește proiecte pentru Agenda Comunității și de Tineret

Primăria Sibiu primește proiecte pentru Agenda Comunității și de Tineret

Autoritatea finanţatoare: Municipiului Sibiu, cod fiscal 4270740, adresa: Municipiul Sibiu,  judeţul Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, telefon 0269/208.800, fax

Autoritatea finanţatoare: Municipiului Sibiu, cod fiscal 4270740, adresa: Municipiul Sibiu,  judeţul Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, telefon 0269/208.800, fax 0269/208.812, e-mail pms@sibiu.ro, site: www.sibiu.ro.

În atenţia solicitanţilor de finanţare nerambursabilă pentru activităţi de dezvoltare a comunității locale și de tineret, din fondurile bugetului local al municipiului Sibiu pe anul 2020, în baza Legii 350, din 2 decembrie 2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:

În data de 21.02.2020, Municipiului Sibiu lansează prima sesiune de selecţie publică a proiectelor pentru activități de dezvoltare a comunităţii locale și de tineret care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Sibiu pe anul 2020.

Propunerile de proiect pot fi depuse din data de 21.02.2020 până în data de 09.03.2020 la Registratura Primăriei Municipiului Sibiu, Piața Mica nr 25,

copyright © 2020 mesagerul.ro