Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
De mâine, VACCINAREA Etapa 2 - cum se fac înscrierile

De mâine, VACCINAREA Etapa 2 - cum se fac înscrierile

Date ?i indica?ii oficiale pentru a v? putea înscrie în vederea vaccin?rii împotriva COVID-19. Înscrieri în platforma informatic? de programare.

Date ?i indica?ii oficiale pentru a v? putea înscrie în vederea vaccin?rii împotriva COVID-19. Înscrieri în platforma informatic? de programare.BUCURE?TI, 14 ian – Sputnik. De mâine, 15 ianuarie 2021, începe etapa a doua de vaccinare ?i, preciz?m de la început, înscrierile în platforma informatic? de programare se fac în corelare cu cele trei etape, stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19. Š Photo : Facebook / Vlad Voiculescu Ministrul S?n?t??ii, anun? NOU despre vaccinare  De asemenea, trebuie re?inut c? înscrierile se pot realiza: -individual, direct în platform? -prin apelarea call centerelor direc?iilor de s?n?tate public? (DSP), opera?ionalizate de MApN ?i STS -prin medicii de familie -prin personalul din direc?iile de asisten?? social? ale consiliilor locale. Pentru etapa 2 v? pute?i înscrie pe platform? alegând una dintre modalit??ile corespunz?toare categoriei din care face?i parte: -popula?ia cu grad ridicat de risc -Lucr?tori care desf??oar? activit??i în domenii-cheie, esen?iale Înscrierile se pot realiza astfel: -Prin intermediul angajatorului, pentru personalul care desf??oar? activit??i în domenii cheie, esen?iale; -Individual, direct pe platforma informatic?, pentru persoanele care au vârsta peste 65 de ani (aplica?ia confirm? vârsta prin verificarea CNP-ului introdus la înregistrare); -Prin intermediul medicului de familie, pentru persoanele care au vârsta peste 65 de ani ?i pentru persoanele aflate în eviden?? cu boli cronice, indiferent de vârst?; -Prin administrator, pentru persoanele cu grad ridicat de risc din centrele medico-sociale ?i reziden?iale; - Prin apar?in?tori, pentru persoanele care au vârsta peste 65 de ani; Š Sputnik / Vitali Belooussov Grecia a propus un certificat de vaccinare la nivelul UE pentru libera circula?ie - Prin apelarea call centerelor, pentru persoanele care au vârsta peste 65 de ani ?i pentru persoanele aflate în eviden?? cu boli cronice, indiferent de vârst?; -Prin direc?iile de asisten?? sociale de la nivelul prim?riilor, pentru persoanele care au vârsta peste 65 de ani ?i pentru persoanele aflate în eviden?? cu boli cronice, indiferent de vârst?; Foarte IMPORTANT : pentru orice nel?murire cu privire la Platforma online exist? Manualul de utilizare – unde ve?i g?si explicit PA?II pe care trebuie s? îi parcurg? persoana care înregistreaz? program?ri. Suport CallCenter DSP: CallCenter DSP Na?ional – 021.414.44.XX (în func?ie de jude? – XX reprezint? codul de jude?) – de exemplu DSP Timi? – 021.414.44.56, DSP Arge? – 021.414.44.48 -CallCenter DSP Bucure?ti – 021.795.00.54, 021.9462 -CallCenter DSP Constan?a – 0241.836.313 -CallCenter DSP Ilfov – 021.414.44.22 De asemenea, alte informa?ii utile pot fi accesate la sec?iunea „Întreb?ri frecvente” de pe platforma de programare, pe care o pute?i accesa aici.

copyright © 2021 mesagerul.ro