Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
Orban Viktor, mesaj ferm pentru Trump! Lec?ie pentru România

Orban Viktor, mesaj ferm pentru Trump! Lec?ie pentru România

În timp ce România este implicat? în scandalul afacerilor familiei Biden, premierul maghiar Orban Viktor puncteaz? excep?ional la capitolul fermitate ?i consecven??!

În timp ce România este implicat? în scandalul afacerilor familiei Biden, premierul maghiar Orban Viktor puncteaz? excep?ional la capitolul fermitate ?i consecven??! BUCURE?TI, 27 oct – Sputnik. Dup? ce în 2016 premierul Ungariei, Orban Viktor, a fost singurul ?ef de guvern din UE care l-a sus?inut deschis pe Donald Trump în b?t?lia pentru pre?edin?ia SUA, acum el repet? demersul ferm. Š Photo : Facebook/Orbán Viktor Viktor Orban ap?r? educa?ia cre?tin? pentru copii ”Îi ?inem pumnii pre?edintelui american Donald Trump pentru o nou? victorie ?i transmitem felicit?ri pentru alegerea noului judec?tor al Cur?ii Constitu?ionale SUA”, a declarat azi premierul Orban Viktor. ?eful guvernului de la Budapesta a f?cut aceast? declara?ie chiar cu prilejul decor?rii lui David B. Cornstein, ambasadorul SUA în Ungaria, aflat la finalul mandatului. ”Prin alegerea lui Donald Trump ?i, simultan cu aceasta, sosirea la Budapesta a lui David B. Cornstein, totul s-a schimbat, Ungaria a sim?it deschidere, sinceritate ?i apropiere prietenoas? din partea Statelor Unite”, a declarat premierul maghiar, subliniind c?, ”datorit? eforturilor ambasadorului, rela?iile ungaro-americane sunt din nou îmbucur?toare, ca pe vremuri”. Mai mult, Orban a declarat c? ”nimeni nu ar fi crezut anterior c? între cele dou? ??ri va exista o cooperare atât de extins? în plan diplomatic ?i de politic? extern?”. Š Sputnik / ??????? ????????? Viktor Orban critic? propunerile CE privind migra?ia ”Statele Unite ajut? Ungaria ca un prieten, iar Ungaria ac?ioneaz? ca prieten al Statelor Unite în politica interna?ional?”, a subliniat Orban Viktor. ?i, aten?ie, felicitând-o ?i pe conservatoarea conservatoarea Amy Coney Barrett pentru alegerea sa ca judec?tor al Cur?ii Supreme a SUA, premierul Orban Viktor a f?cut o declara?ie istoric?: ”Demult nu s-a întâmplat ca valorile tradi?ionale americane s? aib? o majoritate atât de puternic? în acest for – Donald Trump a salvat America conservatoare ?i a devenit unul dintre cei mai mari pre?edin?i americani”, a declarat premierul de la Budapesta. Decorat cu Marea Cruce a Ordinului de Merit civil al Republicii Ungare, ambasadorul american David B. Cornstein a declarat c? ”?i-a g?sit un prieten ?i un partener în persoana prim-ministrului”, transmite Hirado.hu.  ”Rela?ia dintre Viktor Orbán ?i Donald Trump este grozav?, se plac foarte mult”, a spus ambasadorul SUA, subliniind c? ”guvernul ungar are mini?tri foarte buni – iar rela?iile bilaterale nici nu ar putea fi mai bune, iar de aici drumul va duce doar înainte pentru ambele ??ri”. Hai s? facem câteva observa?ii dup? aceste declara?ii: -un premier conservator, na?ionalist ?i tradi?ionalist este apreciat la superlativ de pre?edintele SUA ?i de ambasadorul american; -premierul maghiar este ferm, consecvent ?i clar în privin?a sus?inerii pentru pre?edintele Trump, transformând rela?ia bilateral? ?i într-una de personal?, de prietenie în momente cruciale – spre deosebire de Iohannis ?i Orban, ambigui ?i f?r? coloan? vertebral? în rela?ia cu SUA, sus?inu?i de un electorat… anti-Trump! -Premierul Orban Viktor î?i permite s? fie prieten sincer cu Trump, dar ?i s? aib? rela?ii personale excelente cu Putin ?i s? dezvolte rela?iile economice cu China; Š Photo : Facebook/Orbán Viktor Viktor Orban: Na?iunile din Europa Central? s?-?i apere r?d?cinile cre?tine -În timp ce ambasadorul SUA la Budapesta contribuie la ameliorarea rela?iei maghiaro-americane, la nivel de popula?ie, la noi ambasadorul SUA dezvolt? sentimente anti-americane prin imixtiunea în politic? ?i atacuri la partidul (înc?) majoritar – ?i, implicit, la electoratul acestuia; -Ambasada SUA în România a fost ostil? ideilor na?ional-conservatoare, pe când în Ungaria, a?a cum se vede, este sus?inut na?ional conservatorismul lui Orban Viktor; În fine, în timp ce Ungaria este deschis ?i ferm pro-Donald Trump, România este implicat? în scandalul afacerilor familiei Biden – iar conform unei informa?ii a fostului ministru de Externe, senatorul Titus Corl??ean, se dore?te închiderea scandalului din România – adic? aflarea adev?rului! – pe model ucrainean. A?a c? Ungaria se poate a?tepta la recuno?tin?a ?i sus?inerea lui Donald Trump, în timp ce România… nu! Sau s? a?tepte o victorie a democra?ilor, care ne-au adus… ce? Statul paralel? Preluarea Fondului Proprietatea de c?tre fostul ambasador? Sus?inerea drepturilor minorit??ilor de diverse naturi? Imixtiuni în politica intern?? Obr?znicie ?i tupeu?... Pe scurt, presta?ia politic? a lui Orban Viktor este o lec?ie pentru România – sau ar trebui s? fie! Š Photo : Facebook/Orbán Viktor Viktor Orban

copyright © 2021 mesagerul.ro