BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
Sfântul Andrei: tradi?ii ?i obiceiuri mai pu?in ?tiute

Sfântul Andrei: tradi?ii ?i obiceiuri mai pu?in ?tiute

Ziua de 30 noiembrie este prilej de mare s?rb?toare pentru sute de mii de români care poart? numele Sfântului Andrei. Ziua este marcat?, îns?, de o serie de supersti?ii ?i tradi?ii, îns? prea pu?ini români ?tiu ce trebuie f?cut.

Ziua de 30 noiembrie este prilej de mare s?rb?toare pentru sute de mii de români care poart? numele Sfântului Andrei. Ziua este marcat?, îns?, de o serie de supersti?ii ?i tradi?ii, îns? prea pu?ini români ?tiu ce trebuie f?cut.BUCURE?TI, 30 nov – Sputnik. Ziua Sfântului Andrei, s?rb?torit? în fiecare an pe 30 noiembrie, are, pentru mul?i români, ?i semnifica?ii mai pu?in ?tiute. Š Sputnik / ???? ????? Sfântul Andrei - ocrotitorul românilor: mesaje de felicitare În popor se p?streaz? o serie de supersti?ii ?i tradi?ii în leg?tur? cu s?rb?toarea Sfântului Andrei. Românii le respect? pentru a-?i descoperi viitorul ori pentru a alunga spiritele rele. Unele din supersti?iile legate de aceast? zi sunt înconjurate de domnia spiritelor ?i de strigoi, iar altele vorbesc despre bog??ia anului ?i despre g?sirea perechii în dragoste. Majoritatea românilor cunosc faptul c? ziua de Sfântul Andrei este legat? de spiritele celor care nu mai sunt printre noi ?i de apari?ia strigoilor în preajma caselor, scrie impact.ro. Astfel, ca s? se simt? în siguran??, mul?i români consum? usturoi în ziua de 30 noiembrie. Al?ii pun câte o bucat? de usturoi la col?urile ferestrelor ?i u?ilor. Facebook https://www.facebook.com/arhiepiscopiatomisului.ro Arhiepiscopia Tomisului, decizie de Sfântul Andrei Aceast? zi preveste?te anul care va veni. Românii pun crengu?e de copaci în ap? pentru a vedea dac? înfloresc pân? la Cr?ciun. Acestea sunt un semn c? va fi un an minunat. De asemenea, ei pun grâu în farfurii ?i îl las? pân? la S?rb?toarea Na?terii Domnului. Dac? încol?e?te, este semn de bel?ug. O tradi?ie mult mai special? este cea a celor 12 cepe. Oamenii pun câte o ceap? în vase mici. Fiecare ceap? reprezint? o lun? a anului. Dac? cepele se stric? pân? la Cr?ciun înseamn? c? acele luni vor fi ploioase. Pe de alt? parte, cepele încol?ite reprezint? luni cu bog??ie. Fetele nem?ritate î?i pot afla alesul. Ele se a?az? în noaptea de 30 noiembrie între dou? oglinzi, având în mân? o lumânare, ?i cred c? astfel îl pot vedea pe cel lâng? care vor îmb?trâni. Tot în popor se crede c?, dac? o fat? face o turt? din aluat s?rat, o coace pe c?rbuni ?i o împarte în jum?tate, p?strând una dintre buc??i sub pern?, va descoperi cine îi este sortit.

copyright © 2021 mesagerul.ro