Mesagerul.ro

?“Asocia?ia Dincolo de Autism”-licita?ie caritabil? joi, 5 dece

?“Asocia?ia Dincolo de Autism”-licita?ie caritabil? joi, 5 dece

Noi suntem Asocia?ia Dincolo de Autism. Suntem terapeu?i, colegi, prieteni, familie.Din anul 2016 ne ocup?m cu îmbun?t??irea calit??ii vie?ii copiilor cu dizab


Noi suntem Asocia?ia Dincolo de Autism. Suntem terapeu?i, colegi, prieteni, familie.Din anul 2016 ne ocup?m cu îmbun?t??irea calit??ii vie?ii copiilor cu dizabilit??i. Chiar dac? nu ni s-a spus, avem tendin?a ca întotdeauna atunci când auzim cuvântul eroi s?-l asociem cu personaje din desene animate sau filme, cu oameni care au schimbat fa?a omenirii sau ?i-au dedicat întreaga carier? în folosul altor oameni. Câ?i dintre noi au v?zut un copil care sufer? de autism ca un erou? Un copil pentru care fiecare zi este o lupt?? Un copil care a venit pe lume f?r? un manual de utilizare? Un copil pentru care destinul a ridicat un zid invizibil între “lumea lui” ... ?i lumea noastr??

Se spune c? o poz? valoreaz? cât o mie de cuvinte. Dar o mie de cuvinte nerostite cât valoreaz?? Dar o mie de zâmbete pierdute? Sau o mie de nop?i petrecute sub cerul liber, num?rând stelele infinite? Sau rug?ciunile spuse în noapte, când tot ce r?mâne în camer? este: Copilul, P?rintele ?i Dumnezeu? Par lucruri atât de triste încât ai crede c? sunt desprinse dintr-un film, dar ele sunt atât de reale pentru un copil cu o poveste special?.

Ca orice asocia?ie care se lupt? cu aceast? problem?, întâmpin?m probleme financiare. Pentru a promova munca continu? ?i talentul copiilor no?tri ?i pentru a ne putea sus?ine în bune condi?ii activitatea, v? invit?m la prima edi?ie a licita?iei Asociatie Dincolo de Autism. Cu mult? dragoste, emo?ie ?i spirit de echip? vor fi puse la dispozi?ia publicului obiecte f?cute în cadrul asocia?iei noastre. Cu fondurile strânse dorim s? achizi?ion?m un set de test?ri ce ne va folosi în urm?torul nostru proiect: depistarea timpurie a copiilor cu nevoi speciale, implicând un screening în gr?dini?e.

V? invit?m pe data de 5 decembrie, ora 17:30, în ajun de Mo? Nicolae, la restaurantul Unicom (Sala mare) pentru a ne cunoa?te, pentru a ne umple sufletul cu fapte bune ?i pentru a-i sprijini pe cei mici în drumul lor anevoios c?tre normaliate.

copyright © 2021 mesagerul.ro