Mesagerul.ro

?Capsula timpului, o c?l?torie de 100 de ani pentru genera?iile viitoare din comuna T?t?r??tii de Jos

?Capsula timpului, o c?l?torie de 100 de ani pentru genera?iile viitoare din comuna T?t?r??tii de Jos

Este ac?iunea pe care cet??enii din comuna T?t?r??tii de Jos ?i administra?ia public? din localitate, condus? de c?tre primarul Aurelian Neagoe, au marcat-o la


Este ac?iunea pe care cet??enii din comuna T?t?r??tii de Jos ?i administra?ia public? din localitate, condus? de c?tre primarul Aurelian Neagoe, au marcat-o la împlinirea a 101 ani de la Marea Unire. 1 decembrie 2019, Ziua Na?ional? a României, va r?mâne în memoria ce??enilor din T?t?r??ti de Jos ?i nu numai ca o zi cu tripl? semnifica?ie.

“În aceast? capsul?, am depus obiecte reprezentative pentru comunitatea local? din prezent, ca o amintire vie pe care urma?ii no?trii o vor deschide peste 100 de ani”, a declarat primarul Aurelian Neagoe.

“De Ziua Na?ional? a României, am fost martorii a trei evenimente ce vor r?mâne în istoria comunei noastre: cinstirea eroilor neamului românesc, inaugurarea Capsulei Timpului, punte c?tre genera?iile viitoare, în care fiecare am pus obiecte care s? stea m?rturie despre existen?a noastr? pe aceste meleaguri ?i prezentarea Monografiei comunei T?t?r??tii de Jos, scris? de prof. Florea C?t?lin Ionu?, prof. Gheorghe Albulescu ?i ing. Ion Pecie, monografie care , a?a cum apreciau autorii, este cartea de identitate a comunei noastre. La evenimentul de prezentare a monografiei au fost prezen?i oameni de marc? ce î?i au originea în comuna noastr? ?i în satele învecinate: ingineri, generali ai armatei române, vechi diploma?i, scriitori. Poeta Elena Armenescu ne-a încântat cu minunatele sale versuri, iar scriitorul ?i criticul de film, Grid Modorcea, ne-a prezentat ultima sa lucrare-,,Hristos bate la u??”. Ast?zi, comuna a avut haine de s?rb?toare ?i ace?ti oameni de cultur? au f?cut ca 1 Decembrie, Ziua Na?ional? a României, s? fie cu adev?rat o s?rb?toare pentru noi”, se arat? într-un mesaj postat pe o pagin? de socializare.

copyright © 2020 mesagerul.ro