Mesagerul.ro

10 localit??i din Teleorman au primit aproximativ 14 milioane de lei pentru decontarea lucr?rilor finan?ate prin PNDL I ?i II

10 localit??i din Teleorman au primit aproximativ 14 milioane de lei pentru decontarea lucr?rilor finan?ate prin PNDL I ?i II

Ion ?tefan, ministrul lucr?rilor publice, dezvolt?rii ?i administra?iei, a semnat, vineri, 13 decembrie, documentele pentru plata a peste 555,3 milioane de lei, rep

Ion ?tefan, ministrul lucr?rilor publice, dezvolt?rii ?i administra?iei, a semnat, vineri, 13 decembrie, documentele pentru plata a peste 555,3 milioane de lei, reprezentând solicit?rile depuse de unit??i administrativ-teritoriale pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucr?rilor executate pentru 862 de obiective de investi?ii, finan?ate prin cele dou? etape ale Programului Na?ional de Dezvoltare Local? (PNDL).

„Am spus c? beneficiarii care au respectat clauzele contractuale nu trebuie s?-?i fac? niciun fel de griji, întrucât solicit?rile le vor fi rezolvate f?r? nicio ezitare ?i iat? c? azi le-au fost vira?i banii. Îns? cei care au f?cut lucr?ri de mântuial? î?i pot lua gândul de la ace?ti bani, pentru c? nu trebuie s? ne batem joc. Lipsa seriozit??ii ?i-a implic?rii cost?! P?cat c? cei care au cel mai mult de suferit sunt locuitorii acelor localit??i... în loc s? beneficieze de condi?ii ?i servicii decente, sunt în continuare umili?i de edilii ale?i”, a precizat ministrul Ion ?tefan.

La nivelul jude?ului Teleorman, 11 unit??i administrativ teritoriale au primit sumele necesare pentru decontarea unor lucr?ri aflate în plin? desf??urare, în sum? total? de aproximativ 14 milioane de lei. Este vorba despre reabilitarea unor drumuri de interes local, re?ea public? de ap? ?i canalizare sau modernizarea unor unit??i de înv???mânt.

Lista prim?riilor din jude? este urm?toarea:

Comuna Beciu- 1,520,593.65 de lei

Comuna Bleje?ti - 4,501,895.10 de lei

Comuna Bujoreni- 875,606.00 de lei

Comuna Con?e?ti- 616,992.71 de lei

Comuna Con?e?ti- 1,201,429.38 de lei

Municipiul Ro?iori de Vede- 93,228.41 de lei

Municipiul Ro?iori de Vede-667,137.90 de lei

Municipiul Ro?iori de Vede- 613,568.93 de lei

Comuna S?ceni- 524,892.26 de lei

Comuna Troianul- 171,740.00 de lei

Municipiul Turnu M?gurele- 469,833.87 de lei

Ora?ul Videle- 952,924.38 de lei

Ora?ul Zimnicea-344,186.14 de lei

Ora?ul Zimnicea- 805,690.83 de lei

 

 

 

 

 

 

 

copyright © 2020 mesagerul.ro