Mesagerul.ro

11 localit??i din Teleorman ?i Consiliul Jude?ean, banii de la Guvern pentru executarea unor lucr?ri finan?ate prin PNDL

11 localit??i din Teleorman ?i Consiliul Jude?ean, banii de la Guvern pentru executarea unor lucr?ri finan?ate prin PNDL

La sfâr?itul s?pt?mânii trecute, peste 266 de milioane de lei au fost vira?i de c?tre Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei, în conturile u
La sfâr?itul s?pt?mânii trecute, peste 266 de milioane de lei au fost vira?i de c?tre Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei, în conturile unor administra?ii publice locale din întreaga ?ar? pentru decontarea facturilor la lucr?rile realizate prin Programul Na?ional de Dezvoltare Local? (PNDL). Printre cele 450 obiective de investi?ii pentru care ministerul a alocat o parte din sumele de bani, 13 sunt din jude?ul Teleorman. În total, aproximativ 11 milioane de lei vor merge în conturile unor prim?rii din jude?, dar ?i la CJ Teleorman. Este vorba despre lucr?ri contractate în anii trecu?i ?i care se afl? în anumite stadii de executare. Pe localit??i, situa?ia se prezint? astfel: prim?ria Alexandria (458.752 de lei), prim?ria Balaci (744.552 de lei), prim?ria Beuca (707.146 de lei), prim?ria C?lm??uiu de Sus (232.841 de lei), prim?ria Ciol?ne?ti (268.959 de lei), prim?ria Dr?c??nei (343.156 de lei), prim?ria Dr?g?ne?ti Vla?ca (349.815 lei), prim?ria M?gura (1.358.364 de lei), prim?ria Scrioa?tea (1.222.580 de lei), prim?ria Suhaia (2.228.674 de lei), prim?ria Vit?ne?ti (1.225.605 lei), CJ Teleorman (1.502.192 de lei), CJ Teleorman (385.303 lei). Programul Na?ional de Dezvoltare Local?, aprobat prin Ordonan?a de Urgen?? nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizat?, este cel mai important program multianual de finan?are cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unit??ilor administrativ-teritoriale cu toate dot?rile tehnico-edilitare, de infrastructur? educa?ional?, de s?n?tate ?i de mediu, sportiv?, social-cultural? ?i turistic?, administrativ? ?i de acces la c?ile de comunica?ie, iar valorile aloc?rilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finan?are multianuale încheiate între minister ?i beneficiarii obiectivelor de investi?ii.

copyright © 2020 mesagerul.ro