Mesagerul.ro

“110 ani de la na?terea scriitorului Eugen Ionescu”, manifestare cultural? organizat? la Biblioteca Jude?ean? ,,Marin Preda” Teleorman

“110 ani de la na?terea scriitorului Eugen Ionescu”, manifestare cultural? organizat? la Biblioteca Jude?ean? ,,Marin Preda” Teleorman

Mar?i, 26 noiembrie 2019, începând cu ora 10.00, la Sala de lectur? a Bibliotecii Jude?ene ,,Marin Preda” Teleorman, va avea loc manifestarea cultural? 


Mar?i, 26 noiembrie 2019, începând cu ora 10.00, la Sala de lectur? a Bibliotecii Jude?ene ,,Marin Preda” Teleorman, va avea loc manifestarea cultural?  ,,110 ani de la na?terea scriitorului Eugen Ionescu” dedicat? scriitorului cunoscut în afara României sub numele de Eugène Ionesco, un scriitor de limb? francez? originar din România, protagonist al teatrului absurdului ?i membru al Academiei Franceze.

Cu ocazia centenarului na?terii scriitorului, în anul 2009 opera lui Eugen Ionescu a fost celebrat? în mod oficial în întreaga lume, autorului i-au fost consacrate numeroase manifest?ri culturale, atât în ?ar?, cât mai ales în str?in?tate. Cu acel prilej, fiica sa, Marie-France Ionesco, posesoare a drepturilor de autor, domiciliat? la Paris, a protestat puternic împotriva prezent?rii lui Eugen Ionescu drept autor român, argumentând c? toate piesele sale au fost scrise în limba francez?.

În deschiderea activit??ii va fi versnisat? o expozi?ie de carte din patrimonial bibliotecii care aduce în aten?ia utilizatorilor servivciilor de bibliotec? volume semnate Eugen Ionescu precum ?i critic? literar?.

În continuare bibliotecara Geanina Burcea va prezenta câteva date biografice. Criticul literar Ana Dobre va sus?ine comunicarea ,,Hortensia Papadat Bengescu ?i Eugen Ionescu: deficit/exces de existen??. Feminin vs. masculin.”

La eveniment particip? elevi ?i cadre didactice de la institu?iile de înv???mânt din Alexandria.

copyright © 2020 mesagerul.ro