Mesagerul.ro

15 noiembrie, ultima zi de înscriere la ?coala de Subofi?eri de Pompieri ?i Protec?ie Civil?-Bolde?ti

15 noiembrie, ultima zi de înscriere la ?coala de Subofi?eri de Pompieri ?i Protec?ie Civil?-Bolde?ti

Vineri, 15 noiembrie, este ultima zi de înscriere la ?coala de Subofi?eri de Pompieri ?i Protec?ie Civil?-Bolde?ti. Dac? î?i place s? aju?i ?i e?ti o persoan?

Vineri, 15 noiembrie, este ultima zi de înscriere la ?coala de Subofi?eri de Pompieri ?i Protec?ie Civil?-Bolde?ti.

Dac? î?i place s? aju?i ?i e?ti o persoan? dinamic?, vino al?turi de noi!

Sunt 300 de locuri scoase la concurs, iar durata studiilor este februarie-decembrie 2020. Înscrierea candida?ilor la examen, contravizita medical?, evaluarea performan?ei fizice ?i proba de verificare a cuno?tin?elor sunt organizate în perioada 10-23 ianuarie 2020, conform graficelor stabilite de c?tre ?coala de Pompieri Bolde?ti.

V? aducem la cuno?tin?? c? pute?i depune cererile de înscriere pentru concursul de admitere în fiecare zi lucr?toare, în intervalul orar 08:00 - 16:00, la sediul Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? „A.D. Ghica” Teleorman, de pe strada Carpa?i, nr. 7, din municipiul Alexandria, pân? la data de 15 noiembrie 2019.

De asemenea, pentru a ob?ine informa?ii suplimentare privind condi?iile ?i dosarul de recrutare, pute?i contacta personalul din cadrul Serviciului Resurse Umane la telefon 0247/311113, interior 27129, ori accesa site-urile:www.isuteleorman.ro ?i www.scoaladepompieri.ro/admitere.htm.

copyright © 2020 mesagerul.ro