BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

21 de teleorm?neni, izola?i la domiciliu, de frica noului Coronavirus

21 de teleorm?neni, izola?i la domiciliu, de frica noului Coronavirus

Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman monitorizeaz? în prezent 21 de persoane de cet??enie român?, care au c?l?torit în Italia, regiunile Lombardia ?i Veneto,

Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman monitorizeaz? în prezent 21 de persoane de cet??enie român?, care au c?l?torit în Italia, regiunile Lombardia ?i Veneto, în afara zonelor în care s-a constituit carantina de c?tre autorit??ile italiene.

În aceste cazuri s-a impus izolarea la domiciliu, în loca?ia declarat? la intrarea în ?ar?, ?i supraveghere epidemiologic? pasiv?, pentru o perioad? de 14 zile, conform Hot?rârii Comitetului Na?ional pentru Situa?ii Speciale de Urgen?? nr. 2 din 24 februarie 2020.

"Men?ion?m c? starea de s?n?tate a celor 21 de persoane este foarte bun?, f?r? simptomatologie specific? infect?rii cu coronavirus, personalul medical specializat din cadrul Direc?iei de S?n?tate Public? Teleorman fiind în permanent? leg?tur? cu ace?tia", se arat? într-un comunicat de pres? al Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? Teleorman.

Situa?ia prezentat? este corespunz?toare datei de 27 februarie a.c., ora 08:30, iar informarea este f?cut? în baza deciziei întâlnirii membrilor Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? Teleorman.

copyright © 2020 mesagerul.ro