Mesagerul.ro

?26 de prim?rii din Teleorman au tras lozul cel mare! Sute de milioane de lei vor ajunge în jude? pentru proiectele finan?ate prin FDI

?26 de prim?rii din Teleorman au tras lozul cel mare! Sute de milioane de lei vor ajunge în jude? pentru proiectele finan?ate prin FDI

În a doua etap?, 469 de ora?e ?i comune din întreaga ?ar? vor primi bani pentru finan?area unor lucr?ri prin Fondul de Dezvoltare ?i Investi?ii. Printr-un ord


În a doua etap?, 469 de ora?e ?i comune din întreaga ?ar? vor primi bani pentru finan?area unor lucr?ri prin Fondul de Dezvoltare ?i Investi?ii. Printr-un ordin semnat de Pre?edintele Comisiei Na?ionale de Strategie ?i Prognoz?, în data de 02 octombrie 2019, sumele vor fi destinate pentru modernizarea drumurilor de interes local, înfiin?area de re?ele de distribu?ie de gaze naturale, sisteme centralizate de canalizare, iluminat public sau repara?ii la unit??ile de înv???mânt.

Dac? în prima etap?, atunci când au fost aprobate 116 proiecte, nicio prim?rie din Teleorman nu se afla pe list?, acum, norocul a surâs pentru 26 de unit??i administrativ teritoriale din jude?.

Lista prim?riilor din jude? ?i proiectele pentru care vor primi finan?are prin Fondul de Dezvoltare ?i Investi?ii:

 • Dracea, Modernizare drumuri de interes local, 23.674.965 de lei
 • Crângeni, Înfiin?are re?ea de distribu?ie gaze naturale, 25.517.758 de lei
 • R?doie?ti, Modernizare drumuri de interes local 20.747.065
 • C?lm??uiu de Sus, Modernizarea sistemului public de iluminat stradal, 1.786.652 de lei
 • Poroschia, Modernizare drumuri de interes local, 19.525.519 de lei
 • Con?e?ti, Modernizare (asfaltare) str?zi, 9.125.967 de lei
 • Bleje?ti, Modernizare drumuri de interes local în satele Bleje?ti, Baciu ?i Sericu, 20.403.804 de lei
 • Ro?iorii de Vede, Reabilitarea drumurilor publice clasificate prin lucr?ri de între?inere ?i repara?ii curente în Ro?iorii de Vede, 9.101.024 de lei
 • ?ig?ne?ti, Modernizare drumuri de interes local ?i canale ape pluviale, 10.203.344 de lei
 • Beciu, Modenizare drumuri de interes local, 6.140.979 de lei
 • Sârbeni, Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, 1.492.193 de lei
 • Ciol?ne?ti, Eficientizarea infrastructurii de iluminat public, 488.772 de lei
 • Bragadiru, Modernizarea ?i reabilitarea sistemului de iluminat public, 570.611 de lei
 • Stejaru, Modernizare drumuri de interes local, 20.072.831 de lei
 • G?l?teni, Modernizare drumuri de interes local, 27.148.908 de lei
 • Sili?tea Gume?ti, Efiencitazarea infrastructurii de iluminat public stradal, arhitectural ?i ambiental în comun?, 524.086 de lei
 • Uda Clocociov, Repara?ii scoala gimnaziala Uda Paciurea, 556.833 de lei
 • Botoroaga, Modernizarea ?i reabilitarea sistemului public în comun?, 533.480 de lei
 • Pietro?ani, Modenizare drumuri de interes local în comun?, 39.077.781
 • Plosca, Lucr?ri de iluminat public în comun?, 535.499 de lei
 • Traian, Modernizare drumuri de interes local, 27.210.033 de lei
 • Suhaia, Modernizare str?zi de interes local, 38.321.497 de lei
 • Alexandria, Lucr?ri de între?inere ?i repara?ii curente a infrastructurii rutiere ?i pietonale în municipiu, 44.685.165 de lei
 • Turnu M?gurele, Reabilitarea str?zilor 1907, Mihai Eminescu ?i Valter M?r?cineanu,  3.917.996 de lei
 • Talpa, Modernizare drumuri comunale,  65.723.706 de lei
 • Zimnicea, Între?inere repara?ii str?zi, trotuare ?i parc?ri din ora?, 12.085.624 de lei

copyright © 2020 mesagerul.ro