Mesagerul.ro

29 iunie - Ziua Interna?ional? a Dun?rii

29 iunie - Ziua Interna?ional? a Dun?rii

Ziua Interna?ional? a Dun?rii este s?rb?torit? în fiecare an la data de 29 iunie, moment în care toate comunit??ile riverane Dun?rii se implic? în ac?iuni ecologi

Ziua Interna?ional? a Dun?rii este s?rb?torit? în fiecare an la data de 29 iunie, moment în care toate comunit??ile riverane Dun?rii se implic? în ac?iuni ecologice, educa?ionale, sportive pentru protejarea acestui fluviu unic în Europa. Dun?rea este al doilea cel mai lung râu din Europa, cu un total de 2880 km. Bazinul Dun?rii este casa a peste 80 de milioane de oameni, ceea ce înseamn? c? are cea mai mare deschidere interna?ional? din lume. Dun?rea a fost înc? din antichitate o arter? de comunicare între Europa Central? ?i Peninsula Balcanic?. Râul este m?rginit de patru mari capitale europene Viena, Budapesta, Bratislava ?i Belgrad, la fel ca multe alte ora?e frumoase, ceea ce face calea navigabil? a Dun?rii s? fie important? ?i s? fie o destina?ie popular? pentru turismul de croazier?. Turismul ofer? multe modalit??i de a descoperi aceast? zon? a patrimoniului natural ?i cultural, fiind în afara marilor ora?e. Dun?rea creeaz? peisaje, ideale pentru petrecerea vacan?elor active. Traseul râului a configurat mai multe parcuri na?ionale ?i rezerva?ii naturale, zone umede importante, insule frumoase ?i câteva site-uri înscrise pe patrimoniul mondial UNESCO. Exist? trasee de drume?ie mai pu?in cunoscute de-a lungul râului sau în jurul s?u, care dezv?luie vederi uluitoare în interiorul ??rii. Delta Dun?rii este casa mai multor specii de p?s?ri ?i pe?ti, iar ast?zi de?ine o important? industrie de pescuit. Datorit? diferitelor restric?ii la adun?rile publice din întregul bazin al Dun?rii, înc? în vigoare, ca urmare a pandemiei globale COVID-19, anul acesta s?rb?torile de Ziua Dun?rii s-au desf??urat on-line. “Discover Danube” este tema evenimentului din acest an, pentru care Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Teleorman (APM Teleorman) în parteneriat cu Florin Neagu, administrator al ONG Dun?rea-Vedea, marcheaz? acest eveniment ecologic cu copii din cadrul Asocia?iei Dai o ?ans? – Centru de Zi “Sf. Teodor” Alexandria, prin activit??i educative astfel: cunoa?terea biodiversit??ii întâlnite în sectorul dun?rean cuprins între Islaz ?i Pietro?ani, localit??ile pe unde Dun?rea într? ?i iese din jude?ul Teleorman. Fluviul Dun?rea ud? teritoriul jude?ului la limita sudic? pe o lungime de 119 km. Existen?a celor dou? porturi pe Dun?re: Turnu M?gurele ?i Zimnicea ofer? mari posibilit??i de transport fluvial ?i de amplasare a unor obiective industriale. Portul Turnu M?gurele se afl? la o distan?? de cinci km de ora? ?i este al patrulea port fluvial al României în ceea ce prive?te capacitatea de tranzit. Tot aici s-a înfiin?at un punct de trecere a frontierei între România ?i Bulgaria, opera?ional din luna aprilie 2010. Pentru a afla cât mai multe despre Dun?rea ce scald? malurile teleorm?nene, APM Teleorman a realizat un documentar în urma c?ruia, copiii cu sindrom Down au avut ca tem? reprezentarea coloristic? a speciilor întâlnite. De asemenea, vizionarea documentarului a fost urmat? de deslu?irea unui labirint bazat pe îndemnul “Ajuta?i p?s?rile s?-?i g?seasc? hrana!”. Tuturor participan?ilor le-au fost oferite diplome dar ?i un cadou surpriz? din partea APM Teleorman, ce const? într-un binoclu cu care ei pot descopiri peisaje precum ?i specii de p?s?ri ?i animale.

copyright © 2021 mesagerul.ro