Mesagerul.ro

296 locuri de munc? vacante la nivelul jude?ului Teleorman

296 locuri de munc? vacante la nivelul jude?ului Teleorman

În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate în aceast? perioad? 296 locuri de munc? vacante, din care 33 pentru persoanele cu studii superioare, 124 pent

În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate în aceast? perioad? 296 locuri de munc? vacante, din care 33 pentru persoanele cu studii superioare, 124 pentru persoanele calificate în diverse meserii, 63 pentru persoanele cu studii liceale, 59 pentru persoanele cu studii gimnaziale, 3 posturi se adreseaz? persoanelor fara studii, iar 14 posturi sunt pentru ucenici – confectioner-asamblor articole din textile.

Meseriile în care au fost comunicate locurile vacante sunt : inginer mecanic, inginer electromecanic, inginer electrotehnist, inspector/referent resurse umane, sef formatie industria petroliera/petrochimica, specialist in achizitii, proiectant inginer mecanic, proiectant inginer electromecanic, proiectant inginer electrotehnic, oficiant posta telegrame, electrician de între?inere ?i repara?ii, electromecanic masini si echipamente electrice, electrician montator de instalatii automatizate, rectificator universal, sofer de autoturisme si camionete, vanzator, lucr?tor comercial, lacatus mecanic, lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale, instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, zidar, sculer-matriter, stivuitorist, sudor manual cu arc electric, sudor manual cu flacara de gaze, confectioner-asamblor articole din textile, muncitor necalificat in industria confectiilor, manipulant marfuri, muncitor necalificat la asamblarea , montarea pieselor, spalator vehicule, etc.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate s? ocupe un loc de munc? pot accesa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Teleorman.

Reamintim agen?iilor economici  c? au obliga?ia, conform prevederilor Legii nr. 76/2002, modificat? ?i completat?, s? comunice agen?iilor jude?ene pentru ocuparea for?ei de munc? în a c?ror raz? teritorial? î?i au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munc? vacante, în termen de 5 zile lucr?toare de la vacantarea acestora.

Pentru  a comunica locurile de munc? vacante, agen?ii economici pot depune formularul ANEXA 1A, la sediul agen?iilor locale/punctelor de lucru sau transmite prin fax: 0247/311.164 ?i e-mail: ajofm@tr.anofm.ro.

În situa?ia în care agen?ii economici au ocupat locurile de munc? declarate vacante, au obliga?ia s? anun?e ocuparea acestora în termen de o zi, prin depunerea formularului ANEXA 1B, la datele de contact men?ionate mai sus.

Pentru informa?ii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa, de luni pân? joi între orele 8.00-16.30 ( in perioada 06.01.2020 – 23.01.2020 intre orele 8.00-17.30) ?i vineri între orele 8.00-14.00, Agen?iilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu .

copyright © 2020 mesagerul.ro