Mesagerul.ro

?321 locuri de munc? vacante la nivelul jude?ului Teleorman

În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate în aceast? perioad? 321 de locuri de munc? vacante, din care 42 pentru persoanele cu studii superioare, 69 pe

?321 locuri de munc? vacante la nivelul jude?ului Teleorman


În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate în aceast? perioad? 321 de locuri de munc? vacante, din care 42 pentru persoanele cu studii superioare, 69 pentru persoanele calificate în diverse meserii, 146 pentru persoanele cu studii liceale iar 64 de posturi se adreseaz? muncitorilor necalifica?i.

Meseriile în care au fost comunicate locurile vacante sunt : inginer mecanic, inginer electrotehnist, inginer electromecanic, proiectant inginer electromecanic, proiectant inginer electrotehnic, proiectant inginer mecanic, medic veterinar, asistent analist, consilier/economist, director vanzari, contabil, inspector  exploatare postala, factor postal, laborant chimist, agent vanzari, electrician de între?inere ?i repara?ii, electromecanic, lucr?tor comercial, stivuitorist, strungar, sudor, lacatus mecanic, mecanic utilaj, mecanic auto, sofer autocamion/masina de mare tonaj, bucatar, vanzator, ajutor bucatar, operator fabricatie flux, lucrator comercial, muncitor necalificat, etc.

Pentru mai multe detalii, persoanele interesate s? ocupe un loc de munc? pot accesa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Teleorman.

Reamintim agen?iilor economici  c? au obliga?ia, conform prevederilor Legii nr. 76/2002, modificat? ?i completat?, s? comunice agen?iilor jude?ene pentru ocuparea for?ei de munc? în a c?ror raz? teritorial? î?i au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munc? vacante, în termen de 5 zile lucr?toare de la vacantarea acestora.

Pentru  a comunica locurile de munc? vacante, agen?ii economici pot depune formularul ANEXA 1A, la sediul agen?iilor locale/punctelor de lucru sau transmite prin fax: 0247/311.164 ?i e-mail: ajofm@tr.anofm.ro.

În situa?ia în care agen?ii economici au ocupat locurile de munc? declarate vacante, au obliga?ia s? anun?e ocuparea acestora în termen de o zi, prin depunerea formularului ANEXA 1B, la datele de contact men?ionate mai sus.

Pentru informa?ii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa, de luni pân? joi între orele 8.00-16.30 ?i vineri între orele 8.00-14.00, Agen?iilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu.

copyright © 2022 mesagerul.ro