Mesagerul.ro

335 de teleorm?neni, în carantin?, iar 2.284 de persoane, autoizolate la domiciliu. Cinci cadre medicale, ini?iate în folosirea aparaturii pentru depistarea Coronavirusului

335 de teleorm?neni, în carantin?, iar 2.284 de persoane, autoizolate la domiciliu. Cinci cadre medicale, ini?iate în folosirea aparaturii pentru depistarea Coronavirusului

Ast?zi, 5 aprilie, la ora 14.00, 335 de teleorm?neni erau caza?i în carantin?, în centrele aflate pe raza jude?ului, conform raport?rii Centrului Jude?ean de Coor

Ast?zi, 5 aprilie, la ora 14.00, 335 de teleorm?neni erau caza?i în carantin?, în centrele aflate pe raza jude?ului, conform raport?rii Centrului Jude?ean de Coordonare ?i Conducere a Interven?iei Teleorman. În documentul dat publicit??ii, se mai arat? c? num?rul total al persoanelor care au încheiat perioada de carantin? de 14 zile este de 26.

"În acest moment sunt func?ionale ?apte centre de carantin?, cu un num?r de 470 de locuri, ?i în preg?tire înc? trei noi spa?ii. În ceea ce prive?te persoanele autoizolate la domiciliu, acestea sunt în num?r de 2.284", se mai specific? în document.

Conform Centrului de Comunicare al CJSU Teleorman, sâmb?t?, 4 aprilie a.c., la sediul Institu?iei Prefectului – Jude?ul Teleorman, s-a desf??urat o ?edin?? de lucru la care au participat Secretarul General Adjunct al Guvernului, Costel Barbu, Prefectul jude?ului Teleorman, Liviu Dumitra?cu, Subprefectul, Eugen Nicolae, conduc?torii structurilor MAI din jude?, reprezentan?i ai Direc?iei de S?n?tate Public? ?i managerii spitalelor din jude?. În cadrul discu?iilor au fost identificate cinci cadre medicale (trei medici de laborator ?i doi biologi) care vor beneficia, începând de luni, de preg?tire de specialitate la centre din Bucure?ti pentru realizarea test?rilor Covid-19, urmând ca ace?tia s? asigure prelucrarea ?i interpretarea analizelor medicale folosind echipamentele de tip RT-PCR din Teleorman. De asemenea, au fost identificate ?i o serie de echipamente medicale care pot fi relocate, de la unit??ile sanitare din jude?, în vederea preg?tirii Spitalului „Caritas” din Ro?iorii de Vede (spital de suport pentru pacien?ii COVID – 19 pozitiv care necesit? tratament).

În cursul zilei de ast?zi, a avut loc o nou? întâlnire în acela?i format la care s-au al?turat ?i cei cinci speciali?ti care urmeaz? s? participe la stagiul de perfec?ionare. Discu?iile au vizat o serie de m?suri de natur? organizatoric? (repartizarea pe centre medicale, transport, echipamente etc).

 

Centrul de Comunicare al CJSU Teleorman

copyright © 2020 mesagerul.ro