Mesagerul.ro

34 de ?oferi au r?mas pietoni, în minivacan?a de 1 iunie. Poli?i?tii au dat 90 de amenzi pentru dep??irea vitezei legale

34 de ?oferi au r?mas pietoni, în minivacan?a de 1 iunie. Poli?i?tii au dat 90 de amenzi pentru dep??irea vitezei legale

În ultimele 72 de ore, poli?i?tii teleorm?neni au fost în teren în vederea sigur?rii unui climat optim de ordine ?i siguran?? public?, protej?rii patrimoniului ?i
În ultimele 72 de ore, poli?i?tii teleorm?neni au fost în teren în vederea sigur?rii unui climat optim de ordine ?i siguran?? public?, protej?rii patrimoniului ?i drepturilor ?i libert??ilor persoanelor, raspunzând nevoilor cet??enilor. Astfel, în perioada 30 mai – 1 iunie a.c., poli?i?tii au intervenit la peste 300 de evenimente, dintre care aproximativ 280 au fost sesizate pe num?rul unic pentru apeluri de urgen?? 112. Totodat?, pentru neregulile constatate poli?i?tii au aplicat aproximativ 450 de sanc?iuni contraven?ionale în valoare de peste 180.000 de lei (dintre care peste 90 pentru nerespectarea regimului legal de vitez?), au re?inut 34 de permise de conducere ?i au retras 12 certificate de înmatriculare pentru diferite abateri de la normele privind circula?ia pe drumurile publice.

copyright © 2020 mesagerul.ro