Mesagerul.ro

460 locuri de munc? vacante în Spa?iul Economic European

460 locuri de munc? vacante în Spa?iul Economic European

Angajatorii din Spa?iul Economic European ofer?, prin intermediul re?elei EURES România, 460 locuri de munc? vacante, dup? cum urmeaz?:

Olanda: 126 locuri de munc? pentru: culeg?tor conopid? ?i broccoli, instalator sanitar,de înc?lzire ?i aparate de aer condi?ionat, lucr?tor în ser? de flori, lucr?tor în pepinier? de pomi ?i arbu?ti, lucr?tor în produc?ia de alimente, procesor bulbi de flori, sortator ambalator;

Germania –116 locuri de munc? pentru:ajutor electrician, ajutor la cur??enie,buc?tar, bufetier, camerist?, chef de partie, chef de rang, commis de rang, conduc?tor tren m?rfar, demichef de rang, electrician, fierar-betonist, îngrijitor persoane vârstnice în azil, instalator instala?ii sanitare, de înc?lzire ?i gaz,instalator ?evi de ap? ?i gaz, junior chef/sous chef, l?c?tu?, manager recep?ie, manipulant de m?rfuri, mecanic de proces -produc?ie muluri, menajer?, operator excavator, operator stivuitor, parchetar, pictor-decorator, preparator de înghe?at?, recep?ioner, sudor MAG, tâmplar, zidar;

Malta –64 locuri de munc? pentru: dealer de cazinou, electrician, instalator, produc?tor ?i instalator din aluminiu, sudor, tehnician frigorific, tehnician de ridicare, tehnician HVAC;

Austria –54 locuri de munc? pentru:electrician, faian?ar, instalator sanitar ?i de înc?lzire, l?c?tu?..

copyright © 2024 mesagerul.ro