Mesagerul.ro

460 locuri de munc? vacante în Spa?iul Economic European

Angajatorii din Spa?iul Economic European ofer?, prin intermediul re?elei EURES România, 460 locuri de munc? vacante, dup? cum urmeaz?: Olanda: 126 locuri de mu

460 locuri de munc? vacante în Spa?iul Economic European

Angajatorii din Spa?iul Economic European ofer?, prin intermediul re?elei EURES România, 460 locuri de munc? vacante, dup? cum urmeaz?:

Olanda: 126 locuri de munc? pentru: culeg?tor conopid? ?i broccoli, instalator sanitar,de înc?lzire ?i aparate de aer condi?ionat, lucr?tor în ser? de flori, lucr?tor în pepinier? de pomi ?i arbu?ti, lucr?tor în produc?ia de alimente, procesor bulbi de flori, sortator ambalator;

Germania –116 locuri de munc? pentru:ajutor electrician, ajutor la cur??enie,buc?tar, bufetier, camerist?, chef de partie, chef de rang, commis de rang, conduc?tor tren m?rfar, demichef de rang, electrician, fierar-betonist, îngrijitor persoane vârstnice în azil, instalator instala?ii sanitare, de înc?lzire ?i gaz,instalator ?evi de ap? ?i gaz, junior chef/sous chef, l?c?tu?, manager recep?ie, manipulant de m?rfuri, mecanic de proces -produc?ie muluri, menajer?, operator excavator, operator stivuitor, parchetar, pictor-decorator, preparator de înghe?at?, recep?ioner, sudor MAG, tâmplar, zidar;

Malta –64 locuri de munc? pentru: dealer de cazinou, electrician, instalator, produc?tor ?i instalator din aluminiu, sudor, tehnician frigorific, tehnician de ridicare, tehnician HVAC;

Austria –54 locuri de munc? pentru:electrician, faian?ar, instalator sanitar ?i de înc?lzire, l?c?tu? mecanic în construc?ii, operator CNC, reactJS frontend developer, stivuitorist, tâmplar produc?ie de mobilier, tâmplar de ferestre;

Polonia –30 locuri de munc? pentru: specialist rela?ii clien?i;

Norvegia –25 locuri de munc? pentru:electrician cu certificat DSB, mecanic auto, medic stomatolog, tinichigiu auto, vopsitor auto;

Fran?a –17 locuri de munc? pentru: mecanic auto, vopsitor auto, tinichigiu auto;

Slovacia –12 locuri de munc? pentru: sticlar;

Suedia –8 locuri de munc? pentru:mecanic auto, vopsitor auto;

Danemarca –7 locuri de munc? pentru:horticultor, manager de produc?ie, manager de ferm?;

Slovenia –1 loc de munc? pentru:programator.

Persoanele  interesate  s?  ocupe  un  loc  de  munc?  pot  viziona  ofertele  accesând www.eures.anofm.ro,  sau  se  pot  prezenta  la  sediul  Agen?iei  Jude?ene  pentru  Ocuparea For?ei  de  Munc? Teleorman, unde  consilierul  EURES  îi  poate îndruma.

copyright © 2022 mesagerul.ro