Mesagerul.ro

?473 locuri de munc? vacante în Spa?iul Economic European

?473 locuri de munc? vacante în Spa?iul Economic European

Angajatorii din Spa?iul Economic European ofer?, prin intermediul re?elei EURES România, 473 locuri de munc? vacante, dup? cum urmeaz?: Germania-123 locuri


Angajatorii din Spa?iul Economic European ofer?, prin intermediul re?elei EURES România, 473 locuri de munc? vacante, dup? cum urmeaz?:

Germania-123 locuri de munc? pentru:ajutor electrician, ajutor la cur??enie, buc?tar, bufetier, camerist?, chef de partie, chef de rang, commis de rang, conduc?tor tren m?rfar, demichef de rang, electrician, fierar-betonist, îngrijitor persoane vârstnice în azil, instalator instala?ii sanitare, de înc?lzire ?i gaz, instalator ?evi de ap? ?i gaz, junior sous chef, l?c?tu?, manager recep?ie, manipulant de m?rfuri, mecanic de proces -produc?ie muluri, mecanic de proces, operator excavator, operator stivuitor, parchetar, personal în domeniul gastronomiei de sistem, pictor-decorator, preparator de înghe?at?, recep?ioner, sudor MAG, tâmplar, zidar;

Olanda: 119 locuri de munc? pentru:instalator sanitar,de înc?lzire ?i aparate de aer condi?ionat, lucr?torîn ser?de flori, lucr?tor în produc?ia de alimente, procesor bulbi de flori, sortator ambalator;

Malta-44 locuri de munc? pentru: electrician, instalator, produc?tor ?i instalator din aluminiu, sudor, tehnician frigorific, tehnician de ridicare, tehnician HVAC;

Austria-54 locuri de munc? pentru:electrician, faian?ar, instalator sanitar ?i de înc?lzire, l?c?tu? mecanic în construc?ii, operator CNC, reactJS frontend developer, stivuitorist, tâmplar produc?ie de mobilier, tâmplar de ferestre;

Polonia-33 locuri de munc? pentru: specialist rela?ii clien?i, lucr?tor în produc?ie, montator de acoperiri de geamuri interioare ?i exterioare, marinar ape interioare;

Marea Britanie-30 locuri de munc? pentru: lucr?tor agricultur?;

Norvegia-27 locuri de munc? pentru:electrician cu certificat DSB, farmacist, mecanic auto, medic stomatolog, tinichigiu auto, vopsitor auto;

Fran?a-17 locuri de munc? pentru: mecanic auto, vopsitor auto, tinichigiu auto;

Slovacia-12 locuri de munc? pentru: sticlar;

Spania-12 locuri de munc? pentru:faian?ar/pavator, m?celar dezosator;

Slovenia-1 loc de munc? pentru: tehnician canalizare;

Danemarca-1 loc de munc? pentru: arhitect fronted.

Persoanele interesate s? ocupe un loc de munc? pot viziona ofertele accesând www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman, unde consilierul EURES îi poate îndruma.

copyright © 2020 mesagerul.ro