Mesagerul.ro

616 locuri de munc? vacante în Spa?iul Economic European

616 locuri de munc? vacante în Spa?iul Economic European

Angajatorii din Spa?iul Economic European ofer?, prin intermediul re?elei EURES România, 616 locuri de munc? vacante, dup? cum urmeaz?: Spania: 538 locuri de munc?

Angajatorii din Spa?iul Economic European ofer?, prin intermediul re?elei EURES România, 616 locuri de munc? vacante, dup? cum urmeaz?:

Spania: 538 locuri de munc? pentru: analist rela?ii clien?i, faian?ar/pavator, muncitor agricol;
Germania: 41 locuri de munc? pentru: buc?tar, camerist?/roomboy, mecanic de locomotiv?;
Olanda: 16 locuri de munc?pentru: tractorist, lucr?tor în sera de flori;
Norvegia: 10 locuri de munc? pentru: buc?tar/preparator pizza, farmacist, lucr?tor în produc?ie;
Suedia: 8 locuri de munc? pentru:mecanic auto, vopsitor auto;
Belgia: 3 locuri de munc? pentru: inginer horticol/biotehnolog/agronom, tehnician produc?ie.

Persoanele interesate s? ocupe un loc de munc? pot viziona ofertele accesând www.eures.anofm.ro, sau se pot prezenta la sediul Agen?iei Jude?ene pentru Ocuparea For?ei de Munc? Teleorman, unde consilierul EURES îi poate îndruma.

copyright © 2020 mesagerul.ro