Mesagerul.ro

Amenzi RECORD, de 370.000 de lei, într-o singur? zi. Un alt teleorm?nean, sanc?ionat cu 20.000 de lei

Amenzi RECORD, de 370.000 de lei, într-o singur? zi. Un alt teleorm?nean, sanc?ionat cu 20.000 de lei

For?ele de ordine au continuat s? ac?ioneze integrat, în echipaje mixte alc?tuite din poli?i?ti, jandarmi, militari ?i poli?i?ti locali, pentru impunerea normelor

For?ele de ordine au continuat s? ac?ioneze integrat, în echipaje mixte alc?tuite din poli?i?ti, jandarmi, militari ?i poli?i?ti locali, pentru impunerea normelor legale, instituite pe perioada st?rii de urgen??.
Astfel, în cursul zilei de ast?zi, 7 aprilie, 185 de poli?i?ti, 11 jandarmi, 3 militari ?i 9 poli?i?ti locali au verificat modul de respectare a prevederilor ordonan?elor militare, precum ?i O.G. 1/1999, fiind verificate 1.137 de persoane din perspectiva respect?rii interdic?iilor impuse.
Pentru abaterile constatate au fost aplicate 149 de sanc?iuni contraven?ionale persoanelor fizice, valoarea sanc?iunilor dep??ind 370.000 de lei. Pentru o persoan? s-a luat m?sura schimb?rii m?surii în plasare în carantin? institu?ionalizat?, fiind sanc?ionat? cu 20 000 lei

 

copyright © 2020 mesagerul.ro