Mesagerul.ro

78 de misiuni ale pompierilor militari, în weekend

78 de misiuni ale pompierilor militari, în weekend

La sfâr?itul s?pt?mânii trecute, echipajele de salvatori din cadrul unit??ii noastre, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, recuper?rii ?i salv?ri
La sfâr?itul s?pt?mânii trecute, echipajele de salvatori din cadrul unit??ii noastre, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, recuper?rii ?i salv?rii persoanelor din medii ostile vie?ii, precum ?i pentru acordarea primului ajutor calificat celor afla?i în dificultate, au participat la un num?r de 78 de misiuni, astfel: - 42 de cazuri SMURD, pentru acordarea primului ajutor calificat ?i transportarea la spital a persoanelor r?nite ori cu probleme medicale deosebite; - 4 incendii, dintre care unul izbucnit la o locuin?? din localitatea Cervenia, unul la un depozit de furaje dintr-o gospod?rie din comuna Ciuperceni ?i dou? incendii de vegeta?ie uscat?; - o misiune de asigurare a m?surilor de prevenire ?i stingere a incendiilor la un accident rutier produs pe raza localit??ii Furcule?ti; - o interven?ie pentru deblocarea unei u?i de apartament pentru a facilita accesul personalului medical la o persoan? cu probleme de s?n?tate; - o misiune de salvare a unui animal c?zut într-o fântân?; - pentru gestionarea situa?iilor ap?rute pe fondul infect?rii cu noul tip de coronavirus, pompierii salvatori au efectuat 8 misiuni de transport persoane c?tre diverse unit??i spitalice?ti/centre de carantin?/loca?ii de izolare ?i 21 misiuni pentru dezinfec?ia ?i decontaminarea autospecialelor de interven?ie. Pompierii teleorm?neni, al?turi de celelalte institu?ii cu rol în managementul situa?iior de urgen?? generate de noul coronavirus, sunt în continu? alert? pentru a preveni r?spândirea acestui virus ?i solicit? cet??enilor s? respecte cu stricte?e ?i responsablitate m?surile impuse prin ordonan?ele militare.

copyright © 2020 mesagerul.ro