Mesagerul.ro

librex.ro
librex.ro
O tân?r? din S?ceni, printre câ?tig?torii programului “Permis pen

O tân?r? din S?ceni, printre câ?tig?torii programului “Permis pen

MOL România ajut? financiar 36 de tineri din medii defavorizate pentru ob?inerea permisului de conducere. Printre beneficiarii programului se num?r? ?i Ciobanu Mihalea Florentina, din comuna S?ceni. În urm? cu doi ani, Petcu Toni Alexandru, un tân?r din municipiul Alexandria, s-a num?rat printre câ?tig?tori. MOL România ?i Funda?ia Pentru Comunitate vor acoperi costurile ?colii de […] Articolul O tân?r? din S?ceni, printre câ?tig?torii programului “Permis pentru viitor”, organizat de Funda?ia Pentru Comunitate ?i MOL România apare prima dat? în Informatia de Teleorman.

copyright © 2021 mesagerul.ro