Mesagerul.ro

Activit??i culturale la Biblioteca Jude?ean? Marin Preda Teleorman

Activit??i culturale la Biblioteca Jude?ean? Marin Preda Teleorman

Omagiu Zaharia Stancu Mar?i, 3 decembrie 2019, începând cu ora 11, la Sala de lectur? a Bibliotecii Jude?ene ,,Marin Preda” Teleorman va avea loc manifestarea

Omagiu Zaharia Stancu

Mar?i, 3 decembrie 2019, începând cu ora 11, la Sala de lectur? a Bibliotecii Jude?ene ,,Marin Preda” Teleorman va avea loc manifestarea ,,Omagiu Zaharia Stancu”dedicat? împlinirii a 45 de ani de la trecerea în nefiin?? a scriitorului teleorm?nean.

Zaharia Stancu s-a n?scut la data de 5 octombrie 1902, în localitatea Salcia, jude?ul Teleorman. Este al patrulea copil din a doua c?s?torie a lui Tudor Stancu Mitroi ?i al Mariei.

A urmat Facultatea de litere la Universitatea din Bucure?ti, iar dup? ce a primit diploma de licen?? (1933), a lucrat ca editor ?i a condus sau a colaborat la reviste precum ,,Azi”, ,,Lumea Româneasc?”, ,,Revista român?”, ,,Gândirea”.

A fost recunoscut atât ca poet cât ?i ca prozator de valoare înc? din perioada interbelic?, în cercurile literare ?i de c?tre publicul larg.

Zaharia Stancu a fost director al Teatrului Na?ional din Bucure?ti, membru al Comitetului de direc?ie al Editurii pentru Literatur? ?i Art?, pre?edinte al Uniunii Scriitorilor ?i al Societ??ii Scriitorilor Democra?i din România .

Debuteaz? în ziarul ,,Victoria” din Turnu M?gurele cu pamfletul ,,Mai pu?in? ingratitudine”, iar volumul ,,Poeme simple” marcheaz?, în 1927, debutul editorial.

Romanul ,,Descul?” apare în 1948, iar pân? în 1988 ap?ruser? peste 20 de edi?ii ?i fusese tradus în 24 de limbi.

În anul 1954 este laureat al Premiului de Stat ?i Membru al Academiei Române. Pe plan international prime?te premiul ,,Gottfried von Herder” în 1971

A încetat din via?? pe data de 5 decembrie 1974, la vârsta de 72 de ani.

Cu acest prilej va fi vernisat? o expozi?ie de carte ce cuprinde opera scriitorului, precum ?i critic? literar?.

Bibliotecara Geanina Burcea va sus?ine comunicarea ,,Via?a ?i opera lui Zaharia Stancu” iar poeta Daniela Achim Harabagiu va recita poezii semnate Zaharia Stancu.

Lansare de carte: ,,Statornicia iubirii” de Rodica Topuzu Udrea

Activitatea va continua cu lansarea volumului ,,Statornicia iubirii” de Rodica Topuzu Udrea.

Aflat? la a patra carte de liric?, autoarea împ?rt??e?te, prin poezie, o experien?? de via??.

De-a lungul timpului, aceasta a publicat versuri în numeroase reviste ?i ziare. A debutat editorial cu volumul ,,În marginea singur????ii (2000). Ulterior au ap?rut volumele ,,Dragoste ?i suferin??” (2006) ?i Glasul inimii (2014).

Despre volumul ,,Statornicia iubirii”, domnul ?tefan Vida noteaz? în prefa?a intitulat? ,,O biografie sentimental?”: Atest? o prozodie sincer?, de simplitate ?i claritate, adeseori explicit?, autoarea des?vâr?ind, în ipostaze ego- centrice, un larg evantai al fluxului temporal ?i sufletesc ,,vinovat” de con?tiin?? de sine.

copyright © 2020 mesagerul.ro