Mesagerul.ro

Adrian Florescu, pre?edinte PMP Teleorman: “Am decis s?-l sus?inem pe Klaus Iohannis, în turul II al alegerilor preziden?iale”

Adrian Florescu, pre?edinte PMP Teleorman: “Am decis s?-l sus?inem pe Klaus Iohannis, în turul II al alegerilor preziden?iale”

Dragi teleorm?neni, ne afl?m înaintea unui moment crucial pentru întreaga evolu?ie a României. Ne afl?m în pragul celui de-al doilea tur al alegerilor prezi


Dragi teleorm?neni, ne afl?m înaintea unui moment crucial pentru întreaga evolu?ie a României. Ne afl?m în pragul celui de-al doilea tur al alegerilor preziden?iale. Un moment în care avem de ales între un trecut ap?s?tor, în care modelul comunist a continuat s? func?ioneze în ciuda instituirii principiilor democratice ?i un prezent dificil, dar încadrat în limitele a ceea ce putem numi "România European? ". Cânt?rind cele dou? op?iuni, alegerea nu trebuie s? fie foarte dificil?. PMP Teleorman se implic? din nou în aceast? lupt? ?i a decis s?-l sus?in? în turul al doilea pe candidatul Klaus Iohannis, acesta fiind, de fapt, singurul garant al men?inerii României pe o linie pro-european?. V? sf?tuim, deci, ?i pe dumneavoastr?, dragi teleorm?neni, s? cânt?ri?i bine ?i s? trece?i peste considerente legate de un anume patriotism local, pentru binele ?arii. În consecin??, îl vot?m pe Klaus Iohannis ?i de aceast? dat?, în ipostaza lui de "r?u mai mic", pentru a nu ajunge în situa?ia de a avea la cârma ?arii o persoan? care a demonstrat, de-a lungul anilor în care a ocupat func?ia de premier al României, c? are mari dificult??i de a comunica în limba ?arii în care s-a n?scut ?i pe care vrea s-o reprezinte.
V? mul?umim ?i fie s? alegem în?elept! De votul nostru depinde viitorul na?iunii si al copiilor no?tri!

copyright © 2020 mesagerul.ro