BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

?Danone planteaz? 8.000 de puie?i la Zimnicea, în cadrul programului socio-economic „O ?ans? pentru familia ta”

?Danone planteaz? 8.000 de puie?i la Zimnicea, în cadrul programului socio-economic „O ?ans? pentru familia ta”

Toamna aceasta, Danone continu? programul socio-economic „O ?ans? pentru familia ta” printr-o nou? etap?, ce cuprinde ini?iative în zona de mediu ?i dezvoltare sustenabil?. Astfel, 8.000 de puie?i de plop, din cei 15.000 planifica?i pân? la final de 2020, vor fi planta?i în Zimnicea. Startul ac?iunii de plantare a fost dat chiar de angaja?ii Danone care, al?turi de sus?in?tori din comunit??i prietene, au plantat primii 200 de puie?i la Zimnicea.

„<<O ?ans? pentru familia ta>> este în egal? m?sur? un program social ?i economic. Pe lâng? parteneriatul stabil ?i de încredere pe care Danone îl are cu cele peste 140 de familii de gospodari din Zimnicea care ne dau lapte de calitate, la standarde europene, programul cuprinde ?i o component? ecologic? ?i de agricultur? regenerativ?. Astfel, se lucreaz? la ac?iuni precum rota?ia culturilor sau procesarea gunoiului de grajd sau, cum e cazul de fa??, ac?iuni de împ?durire cu impact pozitiv asupra amprentei de carbon din zon?”, declar? Eduard Jerca, Manager Departament Lapte Danone Rom..

copyright © 2024 mesagerul.ro