Mesagerul.ro

Al?i trei teleorm?neni, confirma?i cu CORONAVIRUS. Num?rul persoanelor din jude?, depistate pozitiv, a ajuns la 59

Al?i trei teleorm?neni, confirma?i cu CORONAVIRUS. Num?rul persoanelor din jude?, depistate pozitiv, a ajuns la 59

Pân? ast?zi, 11 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 5.990 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele

Pân? ast?zi, 11 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 5.990 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 758 au fost declarate vindecate ?i externate. potrivit datelor furnizate de c?tre Grupul de Comunicare Strategic?, în jude?ul Teleorman num?rul persoanelor diagnosticate cu Coronavirus a ajuns la 59, cu trei cazuri mai multe fa?? de ziua anterioar?.

Totodat?, pân? acum, 282 persoane diagnosticate cu infec?ie cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, Bucure?ti, Ia?i, Suceava, Arad, Bac?u, Timi?, Cluj, Neam?, Hunedoara, Constan?a, Satu Mare, Sibiu, Ialomi?a, Bistri?a-N?s?ud, Covasna, Dâmbovi?a, Vrancea, Gala?i, Cara?-Severin, Mure?, Giurgiu, Bihor, Arge?, Vaslui, Boto?ani, Alba, S?laj, Bra?ov, Mehedin?i, Teleorman  ?i Gorj, au decedat.

De la ultima informare transmis? de Grupul de Comunicare Strategic?, au fost înregistrate alte 523 de noi cazuri de îmboln?vire. La ATI, în acest moment, sunt interna?i 208 de pacien?i. Pe teritoriul României, în carantin? institu?ionalizat? sunt 24.984 de persoane. Alte 74.233 de persoane sunt în izolare la domiciliu ?i se afl? sub monitorizare medical?. Pân? la aceast? dat?, la nivel na?ional, au fost prelucrate 59.272 de teste. În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 558 de apeluri la num?rul unic de urgen?? 112 ?i 2.183 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschis? special pentru informarea cet??enilor.

Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, pân? în prezent, 366 de dosare penale, sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii de z?d?rnicirea combaterii bolilor, fapt? prev?zut? ?i pedepsit? de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Poli?i?tii ?i jandarmii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 8.992 de persoane care nu au respectat m?sura privind restric?ionarea circula?iei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanc?iuni contraven?ionale, în valoare de 19.423.449 de lei.

Le reamintim cet??enilor s? ia în considerare doar informa?iile verificate prin sursele oficiale ?i s? apeleze pentru recomand?ri ?i alte informa?ii la linia TELVERDE – 0800.800.358. Num?rul TELVERDE nu este un num?r de urgen??, este o linie telefonic? alocat? strict pentru informarea cet??enilor. De asemenea, românii afla?i în str?in?tate pot solicita informa?ii despre prevenirea ?i combaterea virusului la linia special dedicat? lor, +4021.320.20.20.

copyright © 2020 mesagerul.ro