Mesagerul.ro

ALEXANDRIA / EXPOZI?IE CARE A MARCAT ZIUA ARHIVELOR NA?IONALE

ALEXANDRIA / EXPOZI?IE CARE A MARCAT ZIUA ARHIVELOR NA?IONALE

În prezen?a unor iubitori de istorie ?i a reprezentan?ilor autorit??ilor locale, la Muzeul Jude?ean din Alexandria s-a deschis expozi?ia foto-documentar? ”Din ist

În prezen?a unor iubitori de istorie ?i a reprezentan?ilor autorit??ilor locale, la Muzeul Jude?ean din Alexandria s-a deschis expozi?ia foto-documentar? ”Din istoria transportului teleorm?nean”. Prin aproximativ o sut? de acte oficiale ?i fotografii, este înf??i?at? evolu?ia transporturilor rutiere, feroviare, fluviale ?i aviatice din jude?ul din sudul ??rii. Dar, dup? cum remarcau organizatorii, în secolul trecut situa?ia transporturilor din Teleorman era mai bun?....

Am ales la întâmplare câteva piese mai deosebite, între care o fotografie original? ce ilustreaz? inaugurarea liniei de cale ferat? Alexandria-Ro?iorii de Vede, la 20 noiembrie 1895. De asemenea, un document emis de Prim?ria Alexandria în anul 1926 con?ine numele posesorilor de automobile (36 în total) ?i m?rcile de?inute. Alte m?rturii vizeaz? deschiderea liniei dun?rene de naviga?ie Zimnicea-Svishtov, dar ?i func?ionarea în perioada interbelic? a aerodromurilor din Ro?iorii de Vede ?i Alexandria. Nu lipsesc h?r?i, planuri de situa?ii, brevete etc.

Arhivele Na?ionale s-au înfiin?at în urm? cu 188 de ani, din 1951 fiind prezente ?i în Teleorman, unde Biroul Jude?ean de?ine suprafa?a de 5.500 m.p. ?i 700 fonduri de documentare. Institu?ia din Teleorman este în plin proces de modernizare, fiind depuse trei proiecte cu finan?are european?.

Expozi?ia ”Din istoria transportului teleorm?nean” r?mâne deschis? la Muzeul Jude?ean din Alexandria pân? la 6 decembrie.

?TEFAN STAN

copyright © 2020 mesagerul.ro