Mesagerul.ro

Amenzi consistente, în prima noapte de restric?ii. 55 de teleorm?neni, sanc?iona?i contraven?ional de c?tre poli?i?ti

Amenzi consistente, în prima noapte de restric?ii. 55 de teleorm?neni, sanc?iona?i contraven?ional de c?tre poli?i?ti

Luni seara, a intrat în vigoare prevederile Ordonan?ei Militare nr 2, prin care s-a interzis cet??enilor din întreaga ?ar? s? ias? din locuin?e, între orele 22.0

Luni seara, a intrat în vigoare prevederile Ordonan?ei Militare nr 2, prin care s-a interzis cet??enilor din întreaga ?ar? s? ias? din locuin?e, între orele 22.00 ?i 6.00, f?r? a avea un motiv întemeiat. În acest sens, începând cu ora 22.30, poli?i?tii ?i jandarmii din Teleorman au demarat o ac?iune de verificare a respect?rii m?surilor impuse, atât în mediul urban, cât ?i în mediul rural.

În urma ac?iunii, 55 de teleorm?neni au fost identifica?i c? au p?r?sit domiciliul f?r? s? completeze o declara?ie în care s? men?ioneze motivul ie?irii sau s? de?in? o adeverin?? de la serviciu, în care s? se specifice, în mod clar, c? deplasarea este f?cut? în scop profesional.

Amenzile aplicate au fost destul de consistente, de ordinul zecilor de mii de lei, iar, potrivit declara?iei reprezentan?ilor IPJ Teleorman, ac?iunile vor continua în zilele urm?toare. Pentru teleorm?neni care nu respect? prevederile Ordinului Militar, fie c? sunt prin?i pe strad? sau în trafic, amenzile sunt cuprinse între 100 ?i 5.000 de lei.

Aten?ie! Declara?ia pe propria r?spundere trebuie completat? înainte de a ie?i din cas?. Se poate circula ?i noaptea numai pentru a ajunge la munc? sau de la munc? acas?, pentru cump?r?turi în zona locuin?ei, asisten?? medical? care nu poate fi amânat?, decesul unei rude, îngrijirea b?trânilor sau deplas?ri scurte în apropierea locuin?ei pentru nevoile animalelor de companie.

copyright © 2020 mesagerul.ro