Mesagerul.ro

Amenzi RECORD pentru ?oferi ?i cet??eni. De

Amenzi RECORD pentru ?oferi ?i cet??eni. De "Ziua Tineretului", oamenii legii au aplicat sanc?iuni de peste 1,5 miliarde de lei vechi

Conform raport?rii Centrului Jude?ean de Coordonare ?i Conducere a Interven?iei Teleorman (CJCCI), în centrele de carantin? aflate în func?iune erau cazate, la ora
Conform raport?rii Centrului Jude?ean de Coordonare ?i Conducere a Interven?iei Teleorman (CJCCI), în centrele de carantin? aflate în func?iune erau cazate, la ora 14:00, 136 de persoane. În ceea ce prive?te persoanele autoizolate la domiciliu, acestea sunt în num?r de 108. Poli?i?tii din cadrul Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Teleorman au continuat s? ac?ioneze integrat, în echipaje mixte, împreun? cu jandarmi, militari M.A.P.N. ?i poli?i?ti locali pentru impunerea normelor legale, instituite pe perioada st?rii de urgen??. Efectivele au fost angrenate în misiuni de men?inere a ordinii publice în zona locurilor de carantin?, pentru depistarea persoanelor care se sustrag m?surilor de izolare sau carantin? ?i pentru respectarea restric?iilor de circula?ie impuse. Astfel, în cursul zilei de ast?zi, 2 mai a.c., 220 de poli?i?ti, 66 de jandarmi, 18 militari ?i 27 de poli?i?ti locali au verificat modul de respectare a prevederilor ordonan?elor militare, precum ?i OUG 1/1999, fiind verificate 62 de persoane aflate în izolare, precum ?i alte peste 800 din perspectiva respect?rii interdic?iilor impuse. În contextul prezentat, au fost verificate în trafic peste 400 de autoturisme. Pentru abaterile constatate, politi?tii au aplicat 104 sanc?iuni contraven?ionale, iar jandarmii 4 sanc?iuni contraven?ionale persoanelor fizice, valoarea sanc?iunilor fiind de 154 575 lei, 69 dintre acestea sanc?ionând nerespectarea prevederilor OM nr. 3/2020. Reamintim c? dispozitivul de ordine ?i siguran?? public? ac?ioneaz? pentru prevenirea ?i limitarea r?spândirii noului coronavirus, dar ?i pentru a preveni ?i combate ilegalit??ile de orice fel. SURSA: Centrul de Comunicare al CJSU Teleorman  

copyright © 2020 mesagerul.ro