Mesagerul.ro

Ampl? ac?iune de igienizare în comuna Nanov. Liberalul Adrian Ghene militeaz? pentru un mediu curat ?i s?n?tos

Ampl? ac?iune de igienizare în comuna Nanov. Liberalul Adrian Ghene militeaz? pentru un mediu curat ?i s?n?tos

Pentru c? îi pas? de viitorul localit??ii Nanov ?i î?i dore?te ca to?i oamenii dar mai ales tân?ra genera?ie s? creasc? într-un mediu curat ?i s?n?tos, liberalu

Pentru c? îi pas? de viitorul localit??ii Nanov ?i î?i dore?te ca to?i oamenii dar mai ales tân?ra genera?ie s? creasc? într-un mediu curat ?i s?n?tos, liberalul Adrian Ghene a demarat o nou? ac?iune la nivelul comunei. O ac?iune inedit?, de igienizare a rigolelor ce traverseaz? localitatea de la un cap?t la altul, canale ce, din cauza mizeriei, nu pot face fa?? nici la cea mai mic? ploaie, reprezentând un real pericol pentru s?n?tatea localnicilor.

Situat? la doi pa?i de Alexandria, comuna Nanov pare c? nu în?elege no?iunea de civiliza?ie. Într-o localitate cu preten?ii europene, ?i cele mai elementare lucruri sunt o mare necunoscut? pentru conducerea administra?iei publice locale. Con?tient c? a?a nu se mai poate, la sfâr?itul s?pt?mânii trecute, mai precis duminic?, 27 octombrie, liberalul Adrian Ghene s-a pus din nou pe treab?. Al?turi de peste 50 de adul?i ?i copii au luat la picior comuna, adunând peste 200 de saci de sticle, pungi, resturi vegetale ?i alte obiecte aruncate de oamenii f?r? con?tiin??.

Întrebat despre ac?iune, Adi Ghene a declarat c? nu i se pare ceva ie?it din comun ?i catalogheaz? fapta întreprins? ca ceva normal, o activitate pe care fiecare cet??ean, indiferent de vârst?, trebuie s? o efectueze.

Probabil, spune acesta, indolen?a actualei conduceri a prim?riei, faptul c? unii nu con?tientizeaz? pericolul pentru natur? produs de aceste plastice, m-au determinat s? demarez ac?iuni de voluntariat. Este inadmisibil ca pe raza comunei Nanov s? nu existe un singur co? de gunoi, iar prim?ria s? nu mi?te un deget pentru colectarea resturilor vegetale din aceste ?an?uri situate pe ?oseaua principal?. Iar cum în Nanov gunoaiele sunt la tot pasul, mai ales în zonele periferice, Adrian Ghene spune c? este doar începutul, iar astfel de ac?iuni vor continua.

Totodat?, liderul liberal a precizat c?, în perioada imediat urm?toare, va organiza un eveniment cu tematic? cultural? pentru copiii din comun?, asta dup? ce, la începutul anului ?colar, 160 de pre?colari ?i ?colari au primit un ghiozd?nel plin cu rechizite ?colare din partea sa.

copyright © 2020 mesagerul.ro