Mesagerul.ro

?an?e minime pentru teleorm?nenii ce vor s? munceasc? la stat. Do

?an?e minime pentru teleorm?nenii ce vor s? munceasc? la stat. Do

Oportunit??i din ce în ce mai reduse pentru teleorm?nenii ce vor s? se angajeze în sistemul bugetar. Potrivit anun?ului postat pe pagina Guvernului, la rubrica P

Oportunit??i din ce în ce mai reduse pentru teleorm?nenii ce vor s? se angajeze în sistemul bugetar. Potrivit anun?ului postat pe pagina Guvernului, la rubrica Posturi vacante în Administra?ia Public? din Teleorman, în urm?toarea perioad? institu?iile publice ?i prim?riile din jude? vor scoate la concurs câteva locuri de munc?. Mai precis cinci posturi vacante de referent, muncitor calificat, îngrijitor, paznic ?i ?ofer.
Condi?iile pe care candida?ii trebuie s? le îndeplineasc? o persoan? pentru a se înscrie la concurs pot fi consultate la urm?toarea adres?: http://posturi.gov.ro/.


Iat? lista posturilor vacante în jude?ul Teleorman:

Referent-Prim?ria Comunei N?sturelu, jude?ul Teleorman
Muncitor calificat (buldoexcavatorist, electrician)-Prim?ria Comunei S?ceni, jude?ul Teleorman
Îngrijitor-Prim?ria Municipiului Alexandria, jude?ul Teleorman
Paznic-Direc?ia de Asisten?? Social? Alexandria
?ofer PSI-Prim?ria Comunei B?l?ci, jude?ul Teleorman

copyright © 2021 mesagerul.ro