Mesagerul.ro

Angaj?ri cu duiumul la stat. Protec?ia Copilului scoate la concurs 9 posturi vacante. Spitalul din Turnu caut? asisten?i medicali

Angaj?ri cu duiumul la stat. Protec?ia Copilului scoate la concurs 9 posturi vacante. Spitalul din Turnu caut? asisten?i medicali

Angajarile în Direc?ia de Protec?ie a Copilului Teleorman, institu?ie subordonat? Consiliului Jude?ean, par c? nu se mai opresc. Asta în ciuda faptului c?, de la

Angajarile în Direc?ia de Protec?ie a Copilului Teleorman, institu?ie subordonat? Consiliului Jude?ean, par c? nu se mai opresc. Asta în ciuda faptului c?, de la an la an, num?rul copiilor institu?ionaliza?i scade vertiginos, ceea ce nu justific? puhoiul de func?ionari sau personal contractual din institu?ie. Astfel, în urm?toarea perioad?, DGASPC va scoate la concurs posturi de infirmier, asistent social debutant, muncitori califica?i, magazioner, de educator, asistent medical, inspector ?i psihopedagog. La o prim? analiz?, condi?iile pentru ocuparea func?iilor sunt “dup? chipul ?i asem?narea” celor care trebuie s? le ocupe.
O alt? institu?ie a statului, cu deficit de personal, este Spitalul din Turnu M?gurele. Patru posturi de asistent medical debutant, dou? de infiermier? ?i câte unul de brancardier ?i îngrijitoare, la care se adaug? func?ia de director medical, vor fi scoase la concurs, în luna noiembrie.
Condi?iile pe care candida?ii trebuie s? le îndeplineasc? o persoan? pentru a se înscrie la concurs pot fi consultate la urm?toarea adres?: http://posturi.gov.ro/.


Iat? lista posturilor vacante în jude?ul Teleorman:

Director medical-Spitalul Municipal Turnu M?gurele, Jude?ul Teleorman
Func?ii contractuale (9 posturi)-Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului Teleorman
?ofer II-Centrul de Transfuzie Sanguin? Teleorman
Expert local pentru romi-Prim?ria Comunei Bleje?ti, jude?ul Teleorman
Asistent medical generalist debutant, infirmier? debutant?, îngrijitoare ?i brancardier (6 posturi)-Spitalul Municipal Turnu M?gurele, Jude?ul Teleorman
Muncitor II-fochist-Spitalul Jude?ean de Urgen?? Alexandria, Jude?ul Teleorman
Registrator de carte funciar? (3 posturi)-Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar?
Muncitor calificat (?ofer), III-Administra?ia Domeniului Public Alexandria

copyright © 2020 mesagerul.ro