Mesagerul.ro

Angaj?ri la Spitalele din Ro?iorii de Vede ?i Alexandria. Se caut? asistent medical, economist, secretar ?i referent

Angaj?ri la Spitalele din Ro?iorii de Vede ?i Alexandria. Se caut? asistent medical, economist, secretar ?i referent

Oportunit??i reduse pentru teleorm?nenii care vor s? fie bugetari. În urm?toarea perioad?, singurele institu?ii “de stat”ce vor scoate posturi la concurs sunt ce

Oportunit??i reduse pentru teleorm?nenii care vor s? fie bugetari. În urm?toarea perioad?, singurele institu?ii “de stat”ce vor scoate posturi la concurs sunt cele dou? Spitalele din municipiul Ro?iorii de Vede ?i Spitalul de Urgen?? din Alexandria.

Astfel, Spitalul de Pneumoftiziologie Ro?iorii de Vede va organiza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioad? nedeterminat?, a func?iei contractuale vacante de asistent medical generalist principal (Dispensar TBC Videle). 31 octombrie 2019, ora 12:00 este  termenul limit? de depunere a dosarelor, iar în data de 11 noiembrie 2019, ora 10.00, se va desf??ura proba scris?, urmând ca pe 14 noiembrie 2019, ora 10.00 s? aib? loc interviul.

La Spitalul de Urgen?? din Alexandria se va organiza concurs pentru ocuparea func?iei de referent de specialitate I-în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate. Condi?iile specifice necesare sunt: studii superioare absolvite cu diplom? de licen?? în profil administrativ sau economic ?i 6 ani ?i 6 luni în specialitatea studiilor absolvite.

Oportunit??i de angajare ofer? ?i Spitalul “Caritas” din municipiul Ro?iorii de Vede. Unitatea spitaliceasc? are nevoie de economist debutant-Biroul Financiar-Contabilitate, secretar debutant, la Biroul Administrativ ?i referent IA-Biroul RU.N.O.S.

Condi?iile pe care candida?ii trebuie s? le îndeplineasc? o persoan? pentru a se înscrie la concurs pot fi consultate la urm?toarea adres?: http://posturi.gov.ro/.

copyright © 2020 mesagerul.ro