Mesagerul.ro

Angaj?ri masive, la Spitalele din Ro?iori ?i Turnu. Zeci de posturi de asistent medical, infirmier?, îngrijitori ?i muncitori vor fi scoase la concurs

Angaj?ri masive, la Spitalele din Ro?iori ?i Turnu. Zeci de posturi de asistent medical, infirmier?, îngrijitori ?i muncitori vor fi scoase la concurs

Oportunit??i de angajare, în special pentru absolven?ii ?colilor postliceale sanitare. Aproximativ 25 de posturi vacante de asistent medical debutant, asistent med

Oportunit??i de angajare, în special pentru absolven?ii ?colilor postliceale sanitare. Aproximativ 25 de posturi vacante de asistent medical debutant, asistent medical coordonator, asistent medical principal, infirmiere, îngrijitor ?i muncitori vor fi scoase la concurs, în dou? unit??i sanitare din jude?ul Teleorman, este vorba despre Spitalele din Ro?iorii de Vede ?i Turnu M?gurele.

Astfel, cel mai afectat Spitalul din cauza lipsei de personal sanitar este cel din Ro?iorii de Vede. Aici, conform anun?urilor postate, se va organiza concurs pentru ?apte posturi de infirmier? ?i îngrijitori cur??enie, cinci posturi de asistent medical debutant, un post de asistent medical principal, ?ef de birou ?i dou? posturi de muncitori. Rela?ii suplimentare se pot ob?ine la sediul Spitalului Municipal „Caritas” din Ro?iorii de Vede, str. Carpa?i nr. 33, jude?ul Teleorman, telefon 0247/406.689, interior 189.

?i Spitalul din municipiul Turnu M?gurele are mare nevoie de personal. Pentru cele 10 posturi de asistent principal coordonator, la Compartimentele Boli cornice, Pediatrie, Neonatologie, Boli infec?ioase, Oncologie, Anestezie ?i Terapie Intensiv?, Camera de gard?, Bloc operator, Sterilizare ?i Radiologie se va organiza concurs în data de 4 martie 2020, ora 10:00, proba scris?, ?i 27 martie 2020, ora 10:00, proba practic?/interviu. Rela?ii suplimentare se pot ob?ine la sediul Spitalului Municipal Turnu M?gurele, jude?ul Teleorman, Str. Castanilor nr. 42, telefon 0247/416.646

Condi?iile pe care candida?ii trebuie s? le îndeplineasc? o persoan? pentru a se înscrie la concurs pot fi consultate la urm?toarea adres?: http://posturi.gov.ro/ sau sediile institu?iilor angajatoare.

Iat? lista posturilor vacante în jude?ul Teleorman:

 

 

copyright © 2020 mesagerul.ro