Mesagerul.ro

Angaj?ri la Stat! Spitalul Jude?ean de Urgen?? Alexandria caut? asistent medical principal

Angaj?ri la Stat! Spitalul Jude?ean de Urgen?? Alexandria caut? asistent medical principal

Spitalul Jude?ean de Urgen?? Alexandria organizeaz? concurs pentru ocuparea pe perioad? nedeterminat? a func?iei contractuale de execu?ie vacante, de asistent medic

Spitalul Jude?ean de Urgen?? Alexandria organizeaz? concurs pentru ocuparea pe perioad? nedeterminat? a func?iei contractuale de execu?ie vacante, de asistent medical principal, în cadrul Laboratorului de Medicin? Legal?. Condi?iile specifice necesare în vederea particip?rii la concurs ?i a ocup?rii func?iei contractuale sunt: absolvent al ?colii postliceale, certificat membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., certificat grad principal ?i 5 ani vechime în specialitate. Concursul va ave loc în ziua de 03 februarie 2020, ora 10.00,proba scris? iar data ?i ora interviului se vor comunica ulterior. Rela?ii suplimentare se ob?in la sediul Spitalului Jude?ean de Urgen?? Alexandria, str. Libert??ii nr. 1, Jude?ul Teleorman, telefon 0247/306.723.


În urm?toarea perioad?, alte institu?ii publice ?i prim?riile din jude?ul Teleorman vor scoate la concurs mai multe posturi. În func?ie de preg?tire, cei care doresc s? fie bugetari se pot angaja ca administrator financiar, consilier fonduri europene, ?oferi sau poli?i?ti locali. Condi?iile pe care candida?ii trebuie s? le îndeplineasc? o persoan? pentru a se înscrie la concurs pot fi consultate la urm?toarea adres?: http://posturi.gov.ro/.

Iat? lista posturilor vacante în jude?ul Teleorman:

 

 

copyright © 2020 mesagerul.ro