Mesagerul.ro

?apte studen?i de la Academia de Poli?ie, ini?ia?i în tainele me

?apte studen?i de la Academia de Poli?ie, ini?ia?i în tainele me

De luni, 10 februarie a.c., ?apte studen?i ai Facult??ii de Pompieri din cadrul Academiei de Poli?ie „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Bucure?ti î?i desf??oar

De luni, 10 februarie a.c., ?apte studen?i ai Facult??ii de Pompieri din cadrul Academiei de Poli?ie „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul Bucure?ti î?i desf??oar? stagiul de practic? în cadrul unit??ii noastre, timp de patru s?pt?mâni.
Cu sprijinul ?i sub îndrumarea tutorilor profesionali, tinerii salvatori vor avea ocazia s? intre în contact cu situa?ia operativ? ?i î?i vor fundamenta preg?tirea prin îmbinarea cuno?tin?elor teoretice dobândite cu aspectele practice.
"Le dorim mult succes ?i îi a?tept?m al?turi de noi dup? absolvirea studiilor, iar celor care vor s? devin? salvatori le facem cunoscut faptul c? pot urma cursurile Facult??ii de Pompieri ori cele ale ?colii de Subofi?eri de Pompieri ?i Protec?ie Civil? „Pavel Z?g?nescu” din Bolde?ti", se arat? într-un mesaj al ISU Teleorman, postat pe o pagin? de soializare.
De asemenea, reamintim c? pot alege s? devin? voluntari, prin participarea la programul de voluntariat derulat de c?tre unitatea noastr?, intitulat „Salvator din pasiune”.
Informa?ii suplimentare cu privire la acest program se pot ob?ine de pe pagina de internet a inspectoratului www.isuteleorman.ro sau de la Serviciul Preg?tire pentru Interven?ie ?i Rezilien?a Comunit??ilor din cadrul Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen?? Teleorman, cu tel. 0247/311113, int. 27111.

copyright © 2021 mesagerul.ro