Mesagerul.ro

„Asocia?ia Dreptate ?i Fr??ie 6013”, dona?ie de biocid c?tre DSP Teleorman

„Asocia?ia Dreptate ?i Fr??ie 6013”, dona?ie de biocid c?tre DSP Teleorman

Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman a primit ast?zi, 7 mai 2020, ca dona?ie cantitatea de 5000 l hipoclorit de sodiu 1.25%, produs biocid ce va fi utilizat în ac
Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman a primit ast?zi, 7 mai 2020, ca dona?ie cantitatea de 5000 l hipoclorit de sodiu 1.25%, produs biocid ce va fi utilizat în ac?iunile de dezinfec?ie organizate, atât de beneficiar, cât ?i de unit??ile administrativ teritoriale ?i ?colile din jude?ul Teleorman. Cantitatea de biocid a fost donat? de c?tre „Asocia?ia Dreptate ?i Fr??ie 6013”, cu sediul social în Bucure?ti, la ini?iativa secretarului general adjunct al Guvernului, domnul Cristi Barbu, a Ministrului Educa?iei Na?ionale, doamna Monica Anisie, precum ?i a consilierului din cadrul MEN, domnul Bogdan Steriopol. Direc?ia de S?n?tate Public? Teleorman mul?ume?te pe aceast? cale tuturor organiza?iilor non-profit care au ales s? se implice în aceste momente delicate pentru s?n?tatea public?.

copyright © 2020 mesagerul.ro