Mesagerul.ro

Asocia?ia NEOS: Opt persoane din Teleorman au fost depistate cu virusul HIV, pân? în luna septembrie

Asocia?ia NEOS: Opt persoane din Teleorman au fost depistate cu virusul HIV, pân? în luna septembrie

Asocia?ia NEOS cu sprijinul Uniunii Na?ionale a Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) realizeaz? o campania de informare în rândul studen?ilor cu privire la in

Asocia?ia NEOS cu sprijinul Uniunii Na?ionale a Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) realizeaz? o campania de informare în rândul studen?ilor cu privire la infec?ia cu HIV. Mesajul campaniei din acest an este cel propus de Programul Comun al Na?iunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS) „Comunit??ile fac diferen?a", o important? oportunitate pentru a recunoa?te rolul esen?ial pe care comunit??ile l-au avut ?i continu? s? îl aib? în lupta împotriva SIDA la nivel interna?ional, na?ional sau local. Vorbim în România atât de comunit??i, în sensul de cet??eni ai unei localit??i, dar ?i de comunit??i în sensul de grupuri de persoane, activi?ti, pacien?i, medici, organiza?ii, care au dus mai departe lupta împotriva HIV/SIDA.

Campania „Comunit??ile fac diferen?a” desf??urat? de Asocia?ia NEOS, pe lâng? informarea studen?ilor cu privire la infec?ia cu HIV, pe data de 4 decembrie, în Campusul Arcaa Vitan Village din Capital?, voluntarii Asocia?iei NEOS au realizat o informare pentru aproximativ 2.000 de studen?i din campus: distribuirea de tricuouri, prezervative ?i materiale informative pe tematic? HIV, invita?ie la testare, mesaje de prevenire ?i alte evenimente publice.

Totodat?, mesajele campaniei din acest an se concentreaz? pe promovarea test?rii HIV ca mijloc  principal de prevenire ?i control al infec?iei cu HIV.

„În România tr?iesc aproape 16.000 de persoane infectate cu HIV ?i, numai în primele 6 luni ale acestui an au fost diagnosticate 315 persoane. În primul rând, societatea ar trebui s? nu mai stigmatizeze aceste persoane. Multe sufer? mai mult din cauza discrimin?rii decât a infec?iei în sine, ceea ce este foarte trist. A-?i cunoa?te statutul HIV este primul pas spre tratament, prevenire ?i acces la servicii de suport. Datorit? progreselor privind medicamentele anti HIV, dac? virusul este descoperit suficient de devreme, nu va avea aproape niciun impact asupra vie?ii zilnice, po?i avea o stare de s?n?tate bun? ?i po?i deveni nedetectabil, prevenind astfel transmiterea virusului”, a declarat Cristian T?nase, pre?edinte Asocia?ia NEOS

Pân? la sfâr?itul lunii septembrie, în jude?ul Teleorman au fost depistate cu virusul HIV 8 persoane cu vârsta de peste 14 ani. Testarea HIV în România este gratuit?, dac? se solicit? testul HIV la Direc?ia de S?n?tate Public? din fiecare jude?. Conform datelor de la nivelul Compartimentului de Monitorizare al Infec?iei HIV/SIDA de la nivelul INBI Matei Bal?, în România tr?iau la 30 iunie 2019 un num?r de 15. 999 persoane infectate cu HIV, iar în primele 6 luni ale anului s-au diagnosticat cu HIV/SIDA un num?r de 315 persoane.

copyright © 2020 mesagerul.ro