Mesagerul.ro

ATEN?IE ?OFERI! Ma?inile destinate transportului de persoane sau m?rfuri, verificate în trafic de poli?i?tii teleorm?neni

ATEN?IE ?OFERI! Ma?inile destinate transportului de persoane sau m?rfuri, verificate în trafic de poli?i?tii teleorm?neni

Autovehiculele destinate transportului de persoane sau m?rfuri vor fi oprite pentru control  în aceast? s?pt?mân? de poli?i?tii rutieri. Activit??ile sunt de

Autovehiculele destinate transportului de persoane sau m?rfuri vor fi oprite pentru control  în aceast? s?pt?mân? de poli?i?tii rutieri. Activit??ile sunt desf??urate simultan în toate statele membre ale U.E.

Pe parcursul s?pt?mânii 14 – 20 octombrie a.c., Direc?ia Rutier? a Poli?iei Române coordoneaz? la nivel na?ional o ac?iune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse în special din cauza nerespect?rii normelor rutiere de c?tre conduc?torii autovehiculelor de transport public de persoane mai mari de 8+1 locuri ?i de transport de marf? cu masa total? maxim? autorizat? mai mare de 3,5 tone.

Ac?iunea se desf??oar? conform Planului de opera?iuni al Organiza?iei Poli?iilor Rutiere din Europa (TISPOL).

În cele 7 zile, controalele poli?i?tilor rutieri teleorm?neni au în vedere respectarea de c?tre ?oferii profesioni?ti a vitezei legale, utilizarea centurilor de siguran?? sau a dispozitivelor de reten?ie, func?ionarea corespunz?toare a aparatului tahograf, respectarea perioadelor de conducere ori de odihn?, documentele obligatorii ale conduc?torilor auto, ale vehiculului ori cele ale operatorilor de transport.

În ceea ce-i prive?te pe conduc?torii autovehiculelor destinate transportului de marf?, controalele vizeaz? ?i respectarea limitei maxime admise a greut??ii m?rfurilor sau fixarea corespunz?toare a acestora, precum ?i respectarea normelor privind transportul m?rfurilor periculoase.

copyright © 2020 mesagerul.ro