Mesagerul.ro

Aurel Dr?ghici, primarul din Vedea, încurajeaz? natalitatea. 20 de milioane de lei vechi pentru fiecare bebelu? venit pe lume

Aurel Dr?ghici, primarul din Vedea, încurajeaz? natalitatea. 20 de milioane de lei vechi pentru fiecare bebelu? venit pe lume

Num?rul îngrijor?tor de mic al na?terilor l-a determinat pe Aurel Dr?ghici, primarul comunei Vedea, s? adopte o m?sur? inedit?, cel pu?in în jude?ul Teleorman. Î

Num?rul îngrijor?tor de mic al na?terilor l-a determinat pe Aurel Dr?ghici, primarul comunei Vedea, s? adopte o m?sur? inedit?, cel pu?in în jude?ul Teleorman. Începând din aceast? lun?, femeile care locuiesc în Vedea, ?i care aduc pe lume un copil, vor primi un stimulent financiar de 20 de milioane de lei vechi. Ini?iativa îi apar?ine primarului Aurel Dr?ghici ?i a fost votat? în prima ?edin?? de Consiliu Local din acest an.

„Nou n?scu?ii care au cel pu?in un p?rinte cu domiciliul în comuna Vedea vor primi acest sprijin. Inclusiv mamele singure. Procedura este una simpl?. Unul dintre p?rin?i va depune o cerere la sediul prim?riei ?i în cinci zile lucr?toare va primi banii. Prin aceast? m?sur? ne dorim s? cre?tem natalitatea ?i s? sprijinim familiile în acoperirea unor cheltuieli, cum sunt cele pentru achizi?ia de produse necesare pentru bebelu?i. A? mai vrea s? adaug un lucru. În cazul gemenilor, suma de bani acordata va fi de 40 milioane lei vechi. ?i tot a?a...”, a declarat primarul Dr?ghici.

Edilul ?ef a mai precizat c? primii bani vor pleca deja c?tre o familie cu domiciliul în localitatea Vedea, imediat dup? adoptarea hot?rârii fiind depus? prima solicitare.

copyright © 2020 mesagerul.ro