Mesagerul.ro

Autorit??ile sanitar veterinare din Teleorman, în alert?! 94 de porci, de la Ferma din Salcia, au murit în numai 2 ore

Autorit??ile sanitar veterinare din Teleorman, în alert?! 94 de porci, de la Ferma din Salcia, au murit în numai 2 ore

Restric?ii f?r? precedent impuse de c?tre Direc?ia Sanitar Veterinar? ?i pentru Siguran?a Alimentelor Teleorman, dup? ce 94 de animale, de la Ferma de porci din Sal

Restric?ii f?r? precedent impuse de c?tre Direc?ia Sanitar Veterinar? ?i pentru Siguran?a Alimentelor Teleorman, dup? ce 94 de animale, de la Ferma de porci din Salcia, au murit, în decurs de numai dou? ore. Pân? la stabilirea cu exactitate a cauzei ce a dus la moartea  porcilor, niciun animal nu intr? ?i nici nu iese din unitatea respectiv? iar în incinta complexului accesul este permis doar angaja?ilor. Autorit??ile sanitar veterinare din jude? spun c? nu este vorba despre Pesta Porcin? African?. Sâmb?t? diminea?? au fost prelevate probe de la cadravre ?i trimise la Laboratorul din Giurgiu. Rezultatul a fost negativ. O alt? variant? luat? în calcul este c? animalele au murit din cauza unei intoxicatii.

Potrivit declara?iei medicului veterinar Florea R?doi, director DSVSA Teleorman, s-a dispus prelevarea altor probe, de data aceasta din furaje ?i creier, care au fost trimise la Institutul de Diagnostic ?i S?n?tate Animal? Bucure?ti.

“Sâmb?t?, la ora 7.00, echipe din cadrul DSVSA Teleorman, echipate cu tehnica necesar?, s-au deplasat la ferma din comuna Salcia, de unde au fost luate probe ?i s-a efectuat un examen clinic. Laboratorul din Giurgiu a infirmat prezen?a virusului PPA. Pân? la stabilirea cauzei ce a dus la moartea animalelor, zona este monitorizat? în permanen?? ?i s-au impus unele m?suri de siguran??. Probabil, la începutul s?pt?mânii, vor primi buletinul de analiz? de la  IDSA ?i, în func?ie de rezultat, vom decide ceea ce trebuie f?cut în continuare. În hala în care au murit cele 94 de animale, erau aproximativ 4.000 de purcei, cu greutate de 30-35 de kilograme”, a precizat directorul R?doi.

?eful DSVSA Teleorman a mai afirmat c? orice suspiciune de boal? trebuie anun?at? imediat medicului veterinar din localitate, DSVSA Teleorman sau autorit??ilor locale.

copyright © 2020 mesagerul.ro