Mesagerul.ro

Avans?ri în grad la IPJ Teleorman: Nou? ofi?eri ?i 10 agen?i de poli?ie au primit “o stea sau o tres?” în plus pe umeri!

Avans?ri în grad la IPJ Teleorman: Nou? ofi?eri ?i 10 agen?i de poli?ie au primit “o stea sau o tres?” în plus pe umeri!

La festivitatea organizat? cu ocazia Zilei Na?ionale a României care a avut loc la sediul Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Teleorman, 19 poli?i?ti au fost avans

La festivitatea organizat? cu ocazia Zilei Na?ionale a României care a avut loc la sediul Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Teleorman, 19 poli?i?ti au fost avansa?i în gradul profesional urm?tor, înaintea îndeplinirii stagiului minim în gradul profesional urm?tor.

Astfel, în total, 9 ofi?eri ?i 10 agen?i de poli?ie  care s-au remarcat prin rezultate deosebite ob?inute în activitate au strigat, în acest an, „Servesc Patria”, în cadrul festivit??ii de avansare.

Conducerea inspectoratului le-a adresat felicit?ri celor 19 poli?i?ti, pentru rezultatele ob?inute în activitatea profesional? ?i le-a urat succes, în continuare.

Tot în cursul festivit??ii din aceast? diminea??, cei 38 de agen?i de poli?ie au fost repartiza?i în structurile de ordine public?, atât în mediul urban, cât ?i în mediul rural, în func?ie de media ob?inut? la examenul de absolvire, iar un agent de poli?ie a fost repartizat  în cadrul structurii de criminalistic?.

În numele întregului colectiv al Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Teleorman, conducerea inspectoratului i-a asigurat înc? o dat? de tot sprijinul necesar , îndemnându-i s? li se al?ture, astfel încât s? putem oferi ?i mai mult? siguran?? cet??enilor ?i s? putem beneficia  de un mai mare grad de încredere din partea societ??ii.

copyright © 2020 mesagerul.ro