BREAKING NEWS

Mesagerul.ro

B?rbat din Scrioa?tea, condamnat pentru lovirea jandarmeri?ei, la protestul diasporei. T?nase Claudiu a primit 2 ani ?i 120 de zile de munc?

B?rbat din Scrioa?tea, condamnat pentru lovirea jandarmeri?ei, la protestul diasporei. T?nase Claudiu a primit 2 ani ?i 120 de zile de munc?

?apte b?rba?i acuza?i c? au lovit o jandarmeri?? ?i pe colegul acesteia, în timpul protestului din 10 august, au fost condamna?i la închisoare cu suspendare de ma

?apte b?rba?i acuza?i c? au lovit o jandarmeri?? ?i pe colegul acesteia, în timpul protestului din 10 august, au fost condamna?i la închisoare cu suspendare de magistra?ii Judec?toria Sectorului 1. Potrivit deciziei, pedepsele sunt între un an ?i 2 ani ?i 8 luni închisoare cu suspendare.

Totodat?, cei ?apte inculpa?i sunt obliga?i s? efectueze munc? în folosul comunit??ii de pân? la 120 de zile, pe raza localit??ilor unde î?i au domiciliul ?i trebuie s?-i pl?teasc? ?tefaniei Nistor suma de 10.000 euro cu titlu de daune morale. Decizia nu este definitiv? ?i poate fi atacat? cu apel.

Printre condamna?i se afl? ?i T?nase Claudiu Florentin, din localitatea Scrioa?tea. Conform solu?ie instan?ei, acesta a primit doi ani de închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de tulburare a ordinii ?i lini?tii publice, dar ?i interzicerea dreptului de a se afla la adun?ri publice cu caracter politic, social, cultural sau sportiv de orice amploare, ac?iuni de protest organizate sau spontane pe o durat? de 5 ani.

“Contope?te pedepsele principale aplicate, inculpatul urmând s? execute pedeapsa închisorii cea mai grea de 1 (un) an ?i 8 (opt) luni, la care se adaug? un spor obligatoriu de o treime din cealalt? pedeaps? aplicat?, respectiv 4 luni, inculpatul urmând a executa în final pedeapsa principal? rezultant? a închisorii de 2 (doi) ani. Dispune suspendarea execut?rii pedepsei rezultante sub supraveghere ?i stabile?te un termen de supraveghere de 2 (doi) ani”, se arat? în hot?rârea judec?torilor.

În acela?i timp, T?nase Claudiu Florentin va presta o munc? neremunerat? în folosul comunit??ii în cadrul Prim?riei Scrioa?tea sau în cadrul Prim?riei Ro?iorii de Vede, pe o perioad? de 120 de zile. Magistra?ii au mai constatat c? inculpatul T?NASE CLAUDIU-FLORENTIN a fost re?inut, arestat preventiv ?i în arest la domiciliu începând cu data de 04.10.2018 ?i pân? la data de 16.01.2019, inclusiv.

Oamenii din zon? spun c? T?nase Claudiu, în vârst? de 32 de ani, nu este tocmai u?? de biseric?. În urm? cu 10 ani, a fost cercetat penal lovirea unui arbitru la un meci de fotbal. Cu alte cuvinte, este recidivist. Mai mult, dup? ce a lovit-o pe tân?ra jandarmeri??, acesta s-ar fi l?udat cu isprava sa, în tot satul. Colac peste pup?z?, la alegerile preziden?iale, T?nase Claudiu a fost observator într-o sec?ie de votare din localitatea Scrioa?tea, din partea unui ONG!!!

copyright © 2020 mesagerul.ro