Mesagerul.ro

Bacalaureat 2020. Trei absolven?i din Teleorman au fost elimina?i

Bacalaureat 2020. Trei absolven?i din Teleorman au fost elimina?i

Miercuri, 24 iunie, s-a desf??urat proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020. Dintre cei 2233 de candida?i însc

Miercuri, 24 iunie, s-a desf??urat proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020. Dintre cei 2233 de candida?i înscri?i în jude?ul Teleorman (1336 la matematic?, respectiv 897 la Istorie), s-au prezentat 2108 candida?i. Au absentat 125 de candida?i. Nu s-au înregistrat cazuri de candida?i cu temperatur? peste 37.3 ? C. Au fost elimina?i pentru fraud? sau tentativ? de fraud? 3 candida?i. Ace?tia nu vor mai avea dreptul de a participa la urm?toarele dou? sesiuni ale examenului de Bacalaureat. Subiectele ?i baremele de corectare vor fi publicate de c?tre Centrul Na?ional de Politici ?i Evaluare în Educa?ie, pe site-ul subiecte.edu.ro, la ora 15:00. Ultima prob?, cea la alegere a profilului, va avea loc ast?zi, 25 iunie. Primele rezultate vor fi afi?ate mar?i, 30 iunie, pân? în ora 12.00. Contesta?iile pot fi depuse atât în format fizic, cât ?i electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul orar 16:00-19:00 ?i pe data de 1 iulie, în intervalul orar 8:00-12:00. În acest caz, candida?ii completeaz?, semneaz? ?i depun/transmit electronic ?i o declara?ie-tip în care se men?ioneaz? faptul c? au luat cuno?tin?? c? nota acordat? ca urmare a solu?ion?rii contesta?iei poate modifica, dup? caz, nota ini?ial?, prin cre?tere sau descre?tere. Pentru candida?ii minori, declara?ia-tip este semnat? ?i de c?tre p?rin?ii/reprezentan?ii legali ai acestora. Rezultatele finale vor fi anun?ate duminic?, 5 iulie.

copyright © 2020 mesagerul.ro