Mesagerul.ro

Bani de la Guvern pentru prim?riile Botoroaga, Brânceni, Bogdana

Bani de la Guvern pentru prim?riile Botoroaga, Brânceni, Bogdana

Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei a virat vineri, 10 aprilie, 88 milioane de lei în conturile unit??ilor administrativ-teritoriale care

Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei a virat vineri, 10 aprilie, 88 milioane de lei în conturile unit??ilor administrativ-teritoriale care au depus solicit?ri pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucr?rilor executate pentru 190 obiective de investi?ii, finan?ate prin cele dou? etape ale Programului Na?ional de Dezvoltare Local? (PNDL).
Printre beneficiari se num?r? ?i patru unit??i administrativ teritoriale din jude?ul Teleorman, suma virat? ridicându-se la 5.934.644 de lei. Este vorba despre prim?ria Bogdana (999.016 lei), prim?ria Botoroaga (1.344.809 lei), prim?ria Brânceni (1.887.876 de lei) ?i prim?ria M?ld?eni (1.702.942 de lei).
Programul Na?ional de Dezvoltare Local?, aprobat prin Ordonan?a de Urgen?? nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizat?, este cel mai important program multianual de finan?are cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unit??ilor administrativ-teritoriale cu toate dot?rile tehnico-edilitare, de infrastructur? educa?ional?, de s?n?tate ?i de mediu, sportiv?, social-cultural? ?i turistic?, administrativ? ?i de acces la c?ile de comunica?ie, iar valorile aloc?rilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finan?are multianuale încheiate între minister ?i beneficiarii obiectivelor de investi?ii.

copyright © 2021 mesagerul.ro