Mesagerul.ro

Bani pentru localit??ile din Teleorman. 15 prim?rii ?i CJ au primit 11,4 milioane de lei pentru decontarea lucr?rilor finan?ate prin PNDL I ?i II

Bani pentru localit??ile din Teleorman. 15 prim?rii ?i CJ au primit 11,4 milioane de lei pentru decontarea lucr?rilor finan?ate prin PNDL I ?i II

Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei a virat, luni, martie, 212 milioane de lei, în conturile unit??ilor administrativ-teritoriale care au

Ministerul Lucr?rilor Publice, Dezvolt?rii ?i Administra?iei a virat, luni, martie, 212 milioane de lei, în conturile unit??ilor administrativ-teritoriale care au depus solicit?ri pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucr?rilor executate pentru 508 obiective de investi?ii, finan?ate prin cele dou? etape ale Programului Na?ional de Dezvoltare Local? (PNDL).

”În timp ce st?m în cas? ?i ne protej?m pe noi ?i pe cei din jur, România continu?, totu?i, s? munceasc?. Am virat autorit??ilor locale o sum? important? de bani în conturi pentru facturile ce trebuie achitate firmelor care au executat lucr?ri prin PNDL ?i au respectat întocmai condi?iile contractuale.Trecem prin momente dificile din cauza pandemiei, îns? trebuie s? depunem toate eforturile pentru a construi în continuare în România", a precizat ministrul Ion ?tefan.

Potrivit documentelor publicate pe pagina oficial? a ministerului, 15 prim?rii din jude? ?i CJ Teleorman au primit bani pentru achitarea unor lucr?ri aflate în derulare. În total, 11.388.705 lei vor ajunge în conturile administra?iilor publice locale din Teleorman, iar banii vor fi folosi?i pentru reabilitarea unor drumuri de interes local, re?ea public? de ap? ?i canalizare sau modernizarea unor unit??i de înv???mânt.

Lista prim?riilor din jude? este urm?toarea:

Prim?ria Alexandria- 914.611,37 lei;

Prim?ria Beuca- 707.628,39 de lei;

Prim?ria R?doie?ti- 261.230 de lei;

Prim?ria Bragadiru- 2.723.089,63 de lei;

Prim?ria Ciol?ne?ti- 849.303,62 lei;

Prim?ria Dr?g?ne?ti de Vede- 361.621,83 de lei;

Prim?ria Fr?sinet- 283.661,13 de lei;

Prim?ria M?gura- 1.473.497,31 de lei;

Prim?ria M?ld?eni- 519.078,84 de lei;

Prim?ria Mereni- 127.213,08 lei;

Prim?ria Ro?iorii de Vede- 231.406,04 lei;

Prim?ria Ro?iorii de Vede- 177.096,73 de lei;

Prim?ria Segarcea- Vale- 529.076,32 de lei;

Prim?ria ?torob?neasa- 138.090,71 de lei;

Prim?ria Turnu M?gurele- 18.349,80 de lei

Prim?ria Vit?ne?ti- 1.939.683,35 de lei;

Consiliul Jude?ean Teleorman- 134.067,28 de lei.

copyright © 2020 mesagerul.ro